» قیم کیست و شرایط آن
1397/07/11
در این مقاله به بررسی اینکه قیم کیست و شرایط قیم خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

» صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز
1397/05/20
در این مقاله اقسام صغیر اعم از صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» تعیین قیم و موارد آن
1397/05/18
در این مقاله به بررسی تعیین قیم برای محجوران و موارد تعیین قیم مطابق قانون مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» غایب مفقودالاثر
1397/05/13
در این مقاله به تشریح اینکه غایب مفقودالاثر به چه معناست و تعریف غایب مفقودالاثر خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

» اثر صدور حکم موت فرضی
1397/05/11
در این مقاله به بررسی  اثر صدور حکم موت فرضی در امور مالی و اثر صدور حکم موت فرضی در امور غیر مالی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» موت فرضی چیست
1397/05/10
در این مقاله به پاسخ این سوالات می پردازیم که موت فرضی چیست و در چه مواردی شخص غایب زنده فرض نمی شود . ... [بیشتر...]

» صدور حکم موت فرضی
1397/05/10
در این مقاله به بررسی حکم موت فرضی و تشریفات صدور حکم موت فرضی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» موارد عزل و انعزال قیم
1397/04/28
در این مقاله عزل قیم ، موارد عزل قیم و انعزال قیم را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

» اموال غیرقابل توقیف یا مستثنیات دِین و موارد آن
1397/04/09
در این مقاله ابتدا به مفهوم مستثنیات دین پرداخته و در ادامه مصادیق مستثنیات دین مطابق مقررات قانونی را ذکر می نماییم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1

سایر موضوعات حقوقی
Top