» شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه
1397/09/08
در این مقاله به بررسی شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» نحوه شکایت از کارفرما بابت حقوق
1397/09/07
در این مقاله به بررسی نحوه شکایت از کارفرما بابت حقوق می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» نحوه شکایت کارگر از کارفرما
1397/09/07
در این مقاله به بررسی نحوه شکایت کارگر از کارفرما می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» رد مال و رد مثل مال یعنی چه
1397/08/29
در این مقاله به بررسی اینکه رد مال و رد مثل مال یعنی چه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» استعفای قیم
1397/08/29
در این مقاله به بررسی اینکه قیم کیست ، موارد تعیین قیم و استعفای قیم خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

» قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن
1397/08/27
در این مقاله به بررسی اینکه قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن می پردازیم .    ... [بیشتر...]

» انواع قرارداد کار اعم از دائم ، موقت و معین
1397/08/27
در این مقاله به بررسی انواع قرارداد کار اعم از دائم ، موقت و معین می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» اهلیت چیست و انواع آن
1397/08/26
در این مقاله به بررسی اینکه اهلیت چیست و انواع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» نمونه قرارداد کار
1397/08/26
در این مقاله به بررسی یک نمونه قرارداد کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شرکت مدنی چیست و اوصاف آن
1397/08/24
در این مقاله به بررسی شرکت مدنی چیست و اوصاف آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3

سایر موضوعات حقوقی
Top