» قانون جدید مبارزه با مواد مخدر سال 96
1397/07/10
در این مقاله به بررسی قانون جدید مبارزه با مواد مخدر سال 96 می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» فرق اعدام با قصاص
1397/06/14
در این مقاله به بررسی فرق قصاص با اعدام می پردازیم . ... [بیشتر...]

» نرخ دیه کامل سال 97
1397/06/12
در این مقاله به بررسی نرخ دیه در سال 97 می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» تغلیظ دیه چیست
1397/06/06
در این مقاله به بررسی تغلیظ دیه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» مجازات جرم تهدید
1397/04/12
در این مقاله به بررسی مجازات جرم تهدید و مجازات تهدید همراه با اجبار می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» قانون مجازات اسلامی چیست
1397/04/12
 در این مقاله به بررسی تاریخچه قانون مجازات اسلامی ، قانون مجازات اسلامی چیست و تقسیم بندی آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» جرم بی حجابی و مجازات زنان بی حجاب
1397/04/05
در این مقاله قصد داریم تا در رابطه با اینکه چه کسی می تواند از بی حجابی شکایت کند ، نحوه رسیدگی به جرم بی حجابی و مجازات آن صحبت کنیم . ... [بیشتر...]

» مجازات حدی ، انواع و نحوه اعمال آن
1397/03/19
 در این مقاله به بررسی مفهوم مجازات حدی ، انواع  و نحوه اعمال آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری
1397/03/19
در این مقاله به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی می پردازیم .     ... [بیشتر...]

» جرم تهدید چیست و عناصر آن
1397/03/13
در این مقاله به بررسی ارکان جرم تهدید از جمله عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی جرم تهدید می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

سایر موضوعات کیفری
Top