» شهادت دروغ و مجازات آن
1397/02/23
در این مقاله ابتدا به شرایط تحقق جرم شهادت دروغ پرداخته و در ادامه مجازات شهادت دروغ  و جبران خسارت شهادت دروغ را مطرح می کنیم . ... [بیشتر...]

» شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود
1397/02/22
در این مقاله ابتدا شرایط قانونی شاهد برای شهادت ذکر می شود و در ادامه به جرح و تعدیل شهود و مدت زمان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری
1397/02/19
در این مقاله سعی داریم به توضیح چگونگی اثبات ادعا و ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری بپردازیم  ... [بیشتر...]

صفحات: 1

ادله اثبات دعوی
Top