» انواع و اقسام اقرار
1397/09/07
در این مقاله ابتدا به توضیح اقرار پرداخته و در ادامه انواع اقرار را مطرح می نماییم .  ... [بیشتر...]

» استشهادیه چیست
1397/08/22
در این مقاله به بررسی این که استشهادیه چیست می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» اعتبار اقرار در امور کیفری و شرایط آن
1397/07/12
در این مقاله به اعتبار اقرار در امور کیفری و شرایط آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» فرجام خواهی خارج از مهلت
1397/06/07
در این مقاله ابتدا مهلت فرجام خواهی را مطرح نموده و در ادامه فرجام خواهی خارج از مهلت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» سند رسمی چیست
1397/06/03
در این مقاله ابتدا تعریف سند رسمی و سپس ، ارکان و ویژگی های سند رسمی را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

» سند و انواع آن
1397/06/03
در این مقاله به تعریف سند و انواع سند اعم از عادی و رسمی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» شهادت دروغ و مجازات آن
1397/02/23
در این مقاله ابتدا به شرایط تحقق جرم شهادت دروغ پرداخته و در ادامه مجازات شهادت دروغ  و جبران خسارت شهادت دروغ را مطرح می کنیم . ... [بیشتر...]

» شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود
1397/02/22
در این مقاله ابتدا شرایط قانونی شاهد برای شهادت ذکر می شود و در ادامه به جرح و تعدیل شهود و مدت زمان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری
1397/02/19
در این مقاله سعی داریم به توضیح چگونگی اثبات ادعا و ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری بپردازیم  ... [بیشتر...]

صفحات: 1

ادله اثبات دعوی
Top