» ثبت نام آزمون سردفتری اسناد رسمی
سردفتران اسناد رسمی مسئولیت ثبت و تنظیم اسناد را زیر نظر قوه قضاییه بر عهده دارند . برای گزینش این سردفتران هر چند سال یکبار آزمونی تحت عنوان آزمونی سردفتری اسناد رسمی برگزار می شود . برای ث... [بیشتر...]

» دفترچه ثبت نام آزمون دفتریاری اسناد رسمی
ثبت نام آزمون دفتریاری از طریق سایت موسسه معین انجام شده و چند روز قبل از شروع فرآیند ثبت نام دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دفتریاری اسناد رسمی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد . متقاضیان ثبت ... [بیشتر...]

» شرایط ثبت نام آزمون دفتریاری اسناد رسمی
سردفتران اسناد رسمی برای انتخاب دفتریار ، می توانند یک نفر را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای شرکت در آزمون دفتریاری معرفی کنند . یکی از مهم ترین شرایط شرکت در این آزمون ، داشتن حداقل ... [بیشتر...]

» زمان برگزاری آزمون دفتریاری اسناد رسمی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هر ساله اقدام به برگزاری آزمونی تحت عنوان آزمون دفتریاری اسناد رسمی می کند . برگزاری آزمون دفتریاری اسناد رسمی 99 با توجه به شیوع ... [بیشتر...]

» زمان ثبت نام آزمون دفتریاری اسناد رسمی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هرساله یک الی دو بار اقدام به برگزاری آزمون دفتریاری اسناد رسمی می کند و تنها کسانی می توانند در این آزمون شرکت کنند که از جانب یک سردفتر اسناد رسمی معرفی شده ب... [بیشتر...]

» ثبت نام آزمون دفتریاری اسناد رسمی
تمام سردفتران اسناد رسمی نیاز به یک دفتریار دارند تا در انجام امور دفتر اسناد رسمی و در مواقعی که آن ها در دفتر حضور ندارند به کارها رسیدگی کند . این سردفتران می توانند با معرفی شخصی برای شر... [بیشتر...]

صفحات: 1

Top