» قولنامه چیست و هدف از تنظیم آن
1397/04/31
در این مقاله بر آنیم تا مفهوم قولنامه ، هدف از انعقاد قولنامه و ویژگی ها قولنامه را بیان کنیم .  ... [بیشتر...]

» ارکان عقد بیع چیست ؟
1397/04/23
در این مقاله به بررسی ارکان عقد بیع می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» اوصاف عقد بیع
1397/04/23
در این مقاله به بررسی اوصاف عقد بیع می پردازیم . ... [بیشتر...]

» وجه التزام چیست و نحوه تعیین آن
1397/04/20
در این مقاله به بررسی مفهوم وجه التزام ، نحوه تعیین آن و قراردادهایی که می توان وجه التزام را در آنها شرط کرد ، می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» مشخصات مورد معامله
1397/03/21
در این مقاله به بررسی مشخصات مورد معامله از جمله مالیت داشتن ، موجود بودن ، قابلیت نقل و انتقال ، معلوم و معین بودن ، قابلیت تسلیم و ملک مدیون بودن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1

بیع
Top