دینا » برچسب ها » حقوق مالی

مطالب مربوط به برچسب: "حقوق مالی"

مقالات آموزشی
مال غیر منقول و انواع آن 1397/03/31
مال غیر منقول و انواع آن
در این مقاله مفهوم مال غیر منقول و انواع آن را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

حقوق مالی چیست و انواع آن 1397/03/05
حقوق مالی چیست و انواع آن
 حقوق مالی ، حقوقی است که مرتبط با دارایی و اموالی هر فرد است . یعنی افراد نسبت به مالی که دارند دارای حق و حقوقی هستند .  در مقاب... [بیشتر...]

آثار حقوقی تفاوت مال منقول و مال غیر منقول 1397/03/02
آثار حقوقی تفاوت مال منقول و مال غیر منقول
در این مقاله آثار حقوقی تفاوت مال منقول و مال غیر منقول را بررسی می کنیم .  ... [بیشتر...]

تعریف مال و انواع آن 1397/03/01
تعریف مال و انواع آن
در این قصد داریم تا مفهوم مال را بیان کنیم و انواع مال را معرفی کنیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top