دینا » برچسب ها » جرم

مطالب مربوط به برچسب: "جرم"

مقالات آموزشی
اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک 1397/12/09
اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک
در این مقاله به بررسی اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم بی حجابی و مجازات زنان بی حجاب 1397/04/05
جرم بی حجابی و مجازات زنان بی حجاب
در این مقاله قصد داریم تا در رابطه با اینکه چه کسی می تواند از بی حجابی شکایت کند ، نحوه رسیدگی به جرم بی حجابی و مجازات آن صحبت کنیم . ... [بیشتر...]

شکایت از جرم رابطه نامشروع و اثبات آن 1397/04/04
شکایت از جرم رابطه نامشروع و اثبات آن
در این مقاله به بررسی اینکه چه کسانی می توانند از جرم رابطه نامشروع شکایت کنند و هم چنین نحوه شکایت از این جرم در دادسرا و نحوه اثبات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

به چه رابطه ای نامشروع می گویند ؟ 1397/04/04
به چه رابطه ای نامشروع می گویند ؟
رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی رد کرده اند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار... [بیشتر...]

جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی و تهدید به آن 1397/04/03
جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی و تهدید به آن
در این مقاله به بررسی جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران و تهدید به آن می پردازیم .   ... [بیشتر...]

شروع به جرم و ارکان آن 1397/11/08
شروع به جرم و ارکان آن
در این مقاله به بررسی شروع به جرم و ارکان آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات شروع به جرم 1397/11/08
مجازات شروع به جرم
در این مقاله به بررسی مجازات شروع به جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

پرینت پیام های تلگرام برای اثبات رابطه نامشروع 1397/10/23
پرینت پیام های تلگرام برای اثبات رابطه نامشروع
در این مقاله به بررسی پرینت پیام های تلگرام و اثبات رابطه نامشروع می پردازیم . ... [بیشتر...]

قرار توقف تحقیقات و شرایط صدور آن 1397/10/20
قرار توقف تحقیقات و شرایط صدور آن
در این مقاله به بررسی قرار توقف تحقیقات و شرایط صدور آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسید پاشی 1397/10/16
حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسید پاشی
در این مقاله به بررسی حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسید پاشی می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم اسید پاشی و مجازات آن 1397/10/15
جرم اسید پاشی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم اسید پاشی و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

سوء پیشینه کیفری و موارد آن 1397/10/11
سوء پیشینه کیفری و موارد آن
در این مقاله به بررسی سوء پیشینه کیفری و موارد آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

سوء پیشینه کیفری و موارد آن 1397/10/11
سوء پیشینه کیفری و موارد آن
در این مقاله به بررسی سوء پیشینه کیفری و موارد آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا و قواعد آن 1397/10/08
تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا و قواعد آن
در این مقاله به بررسی تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا و قواعد آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

رشوه چیست و مجازات آن 1397/10/05
رشوه چیست و مجازات آن
در این مقاله به بررسی اینکه رشوه چیست و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات مخفی کردن یا فرار متهم و مجرم 1397/10/05
مجازات مخفی کردن یا فرار متهم و مجرم
در این مقاله به بررسی مجازات مخفی کردن یا فراری دادن متهم یا مجرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات کودک آزاری 1397/10/01
مجازات کودک آزاری
در این مقاله به بررسی مجازات کودک آزاری می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات تکرار جرم چیست 1397/09/28
مجازات تکرار جرم چیست
در این مقاله به بررسی تکرار جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی و مجازات آن 1397/09/28
جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

 کانون اصلاح و تربیت 1397/09/29
کانون اصلاح و تربیت
در این مقاله به بررسی کانون اصلاح و تربیت می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم جعل رایانه ای و مجازات آن 1397/09/27
جرم جعل رایانه ای و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم جعل رایانه ای و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن 1397/09/26
جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

موانع مسئولیت کیفری 1397/09/25
موانع مسئولیت کیفری
در این مقاله به بررسی موانع مسئولیت کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات سردستگی گروه مجرمانه 1397/09/25
مجازات سردستگی گروه مجرمانه
در این مقاله به بررسی مجازات سردستگی گروه مجرمانه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات جرم نشر اکاذیب 1397/09/24
مجازات جرم نشر اکاذیب
در این مقاله به بررسی مجازات جرم نشر اکاذیب می پردازیم . ... [بیشتر...]

نشر اکاذیب و شرایط تحقق آن 1397/09/22
نشر اکاذیب و شرایط تحقق آن
در این مقاله به بررسی نشر اکاذیب و شرایط تحقق آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم زنا و شرایط تحقق آن 1397/09/07
جرم زنا و شرایط تحقق آن
در این مقاله به بررسی جرم زنا و شرایط تحقق آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

عفو و انواع آن 1397/09/06
عفو و انواع آن
در این مقاله به بررسی عفو و انواع آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی 1397/09/01
تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی
در این مقاله به بررسی تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی می پردازیم .   ... [بیشتر...]

جرم جعل امضا متوفی و مجازات آن 1397/08/29
جرم جعل امضا متوفی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم جعل امضا متوفی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات جرم کلاهبرداری 1397/08/20
مجازات جرم کلاهبرداری
در این مقاله به بررسی مجازات جرم کلاهبرداری می پردازیم .    ... [بیشتر...]

تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری 1397/03/19
تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری
در این مقاله به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی می پردازیم .     ... [بیشتر...]

جرم جعل اسناد و مجازات آن 1397/08/19
جرم جعل اسناد و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم جعل اسناد و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم توهین و مجازات آن 1397/08/15
جرم توهین و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم توهین و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم افترا و شرایط تحقق آن 1397/08/14
جرم افترا و شرایط تحقق آن
در این مقاله به بررسی جرم افترا و شرایط تحقق آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات حدی ، انواع و نحوه اعمال آن 1397/03/19
مجازات حدی ، انواع و نحوه اعمال آن
یکی از مهم ترین انواع مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته است ، مجازات های حدی می باشند که در واقع به آن دسته از مجازات هایی گفته می شوند که مقدار و... [بیشتر...]

جنبه عمومی جرم یا جرم غیر قابل گذشت 1397/08/12
جنبه عمومی جرم یا جرم غیر قابل گذشت
در این مقاله به بررسی جنبه عمومی جرم یا جرم غیر قابل گذشت می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم کلاهبرداری و عناصر آن 1397/08/09
جرم کلاهبرداری و عناصر آن
در این مقاله به بررسی جرم کلاهبرداری و عناصر آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم خیانت در امانت چیست 1397/07/28
جرم خیانت در امانت چیست
در این مقاله به بررسی جرم خیانت در امانت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

آیا تهدید کردن جرم است ؟ 1397/03/09
آیا تهدید کردن جرم است ؟
در این مقاله ابتدا به مفهوم جرم تهدید و مصادیق آن می پردازیم و سپس شرایط تحقق آن را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

قانون جدید مبارزه با مواد مخدر سال 96 1397/07/10
قانون جدید مبارزه با مواد مخدر سال 96
در این مقاله به بررسی قانون جدید مبارزه با مواد مخدر سال 96 می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم قابل گذشت ، شرایط و نحوه اعمال آن 1397/03/08
جرم قابل گذشت ، شرایط و نحوه اعمال آن
 در این مقاله به بررسی این که چه نوع جرمی قابل گذشت است ، شرایط  و نحوه گذشت شاکی از جرم قابل گذشت می پردازیم .   ... [بیشتر...]

مجازات حمل مواد مخدر 1397/07/01
مجازات حمل مواد مخدر
در این مقاله به بررسی مجازات حمل مواد مخدر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع قتل 1397/06/27
انواع قتل
در این مقاله به بررسی انواع قتل می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم و عناصر تشکیل دهنده آن 1397/03/06
جرم و عناصر تشکیل دهنده آن
برای شناسایی اینکه عمل انجام شده توسط یک فرد جرم می باشد یا خیر ، مجموعه ای از عوامل و ارکان باید گرد هم آیند . با عنایت به قانون مجازات اسلامی ، هر جرم بایستی از سه عنصر... [بیشتر...]

معاونت در جرم و معاون جرم 1397/06/15
معاونت در جرم و معاون جرم
در این مقاله به معاونت در جرم و معاون جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم عمدی 1397/06/14
جرم عمدی
در این مقاله به بررسی انواع جرم عمدی می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات دایر کردن محل شرب خمر 1397/05/23
مجازات دایر کردن محل شرب خمر
در این مقاله به بررسی جرم دایر کردن محلی برای شرب خمر و مجازات دایر کردن محل شب خمر می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات قاچاق مشروبات الکلی 1397/05/23
مجازات قاچاق مشروبات الکلی
در این مقاله به بررسی جرم قاچاق مشروبات الکلی ، مجازات قاچاق مشروبات الکلی و مجازات قاچاق مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین 1397/05/21
مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین
در این مقاله به بررسی جرم حمل مشروبات الکلی ، مجازات حمل مشروبات الکلی و مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی در ماشین می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات شرب خمر 1397/05/20
مجازات شرب خمر
در این مقاله به بررسی شرب خمر ، مصادیق خمر و مجازات شرب خمر می پردازیم . ... [بیشتر...]

ارکان جرم سرقت 1397/05/18
ارکان جرم سرقت
 در این مقاله به بررسی ارکان جرم سرقت از جمله ربودن ، مال و تعلیق به غیر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نحوه اثبات جرم سرقت 1397/05/17
نحوه اثبات جرم سرقت
در این مقاله به بررسی نحوه اثبات جرم سرقت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم سرقت یا دزدی و انواع آن 1397/05/17
جرم سرقت یا دزدی و انواع آن
در این مقاله به بررسی مفهوم جرم سرقت و انواع جرم سرقت می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات انواع سرقت تعزیری 1397/05/16
مجازات انواع سرقت تعزیری
در این مقاله به بررسی مجازات سرقت تعزیری می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات سرقت حدی 1397/05/15
مجازات سرقت حدی
در این مقاله مجازات سرقت حدی برای بار اول ، بار دوم ، بار سوم و برای بار چهارم را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

سرقت حدی و شرایط آن 1397/05/15
سرقت حدی و شرایط آن
 در این مقاله به بررسی سرقت حدی ، شرایط سرقت حدی و لزوم وجود تمام شرایط برای حدی بودن سرقت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تعریف جرم نامشهود 1397/05/13
تعریف جرم نامشهود
 در این مقاله به بررسی مفهوم جرم نامشهود ، رسیدگی به جرم نامشهود و اثبات جرم نامشهود می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم مشهود چیست و مصادیق آن 1397/05/13
جرم مشهود چیست و مصادیق آن
در این مقاله به بررسی تعریف جرم مشهود ، مبنای جرم مشهود و مصادیق جرم مشهود می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات تغییر و انتشار عکس و فیلم خصوصی 1397/05/07
مجازات تغییر و انتشار عکس و فیلم خصوصی
در این مقاله به بررسی مجازات جرم تغییر و انتشار عکس و فیلم خصوصی می پردازیم .   ... [بیشتر...]

دادگاه صالح و نحوه رسیدگی به جرائم متعدد مرتکب 1398/10/24
دادگاه صالح و نحوه رسیدگی به جرائم متعدد مرتکب
اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد دادگاهی صالح است که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر مجازات جرائم مساوی باشد ، دادگاهی که مرتکب در آن دستگیر شده ... [بیشتر...]

مجازات جرم رابطه نامشروع و تبدیل آن به جریمه نقدی 1397/04/28
مجازات جرم رابطه نامشروع و تبدیل آن به جریمه نقدی
در این مقاله به مجازات جرم رابطه نامشروع ، مجازات رابطه نامشروع به اجبار و تبدیل مجازات رابطه نامشروع می پردازیم .  ... [بیشتر...]

آتش سوزی عمدی خودرو و مجازات آن 1398/05/05
آتش سوزی عمدی خودرو و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم آتش سوزی عمدی خودرو و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مخفی کردن نوزاد و مجازات آن 1398/05/05
مخفی کردن نوزاد و مجازات آن
در این مقاله به بررسی مخفی کردن نوزاد و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم فروش جهیزیه توسط مرد و مجازات آن 1398/05/05
جرم فروش جهیزیه توسط مرد و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم فروش جهیزیه توسط مرد و مجازات آن می پردازیم .    ... [بیشتر...]

امتناع از استرداد طفل و مجازات آن 1398/04/22
امتناع از استرداد طفل و مجازات آن
در این مقاله به بررسی امتناع از استرداد طفل و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

جعل کارت پایان خدمت و مجازات آن 1398/04/22
جعل کارت پایان خدمت و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جعل کارت پایان خدمت و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

برق دزدی و مجازات آن 1398/04/22
برق دزدی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی برق دزدی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم فروش مال توقیف شده و مجازات آن 1398/04/22
جرم فروش مال توقیف شده و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم فروش مال توقیف شده و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

استثنائات قاعده البینه علی المدعی 1398/03/26
استثنائات قاعده البینه علی المدعی
در این مقاله استثنائات قاعده البینه علی المدعی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

جرم سقط جنین و مجازات آن 1398/03/12
جرم سقط جنین و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم سقط جنین و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم سرقت اینترنتی از حساب بانکی دیگری و مجازات آن 1397/04/16
جرم سرقت اینترنتی از حساب بانکی دیگری و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم سرقت اینترنتی از حساب بانکی دیگری و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم رایانه ای چیست و مصادیق آن 1397/04/14
جرم رایانه ای چیست و مصادیق آن
در این مقاله به بررسی اینکه جرایم رایانه ای چیست و مصادیق جرم رایانه ای کدام است ، می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قانون مجازات اسلامی چیست 1397/04/12
قانون مجازات اسلامی چیست
 در این مقاله به بررسی تاریخچه قانون مجازات اسلامی ، قانون مجازات اسلامی چیست و تقسیم بندی آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات جرم تهدید 1397/04/12
مجازات جرم تهدید
تهدید کردن افراد جامعه به وارد نمودن آسیب های جسمی ، مالی و حیثیتی نوعی جرم محسوب شده و سبب می شود که مجازات قانونی در خصوص شخص تهدید کننده اعمال شود که این مجازات اعم است از ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

امکان ارتباط مردم از طریق سامانه شفافیت با مجتمع جرائم اقتصادی
سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از شفاف سازی و اطلاع رسانی در مورد پرونده های اقتصادی و طراحی بخش گزارش دهی و طراحی سامانه شفافیت و استفاده از متخصصان و ا... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

Top