مطالب مربوط به برچسب: "اجازه پدر در ازدواج دختر"

مقالات آموزشی
نمونه دادخواست اجازه ازدواج دختر از دادگاه 1398/09/17
نمونه دادخواست اجازه ازدواج دختر از دادگاه
در صورتی که پدر بدون دلیل موجه از دادن اجازه ازدواج به دختر مضایقه نماید ، دختر می تواند نمونه دادخواست اجازه ازدواج تنظیم نموده و آن را به دادگاه ارائه نماید . ... [بیشتر...]

اجازه پدر در ازدواج دوم دختر 1398/09/11
اجازه پدر در ازدواج دوم دختر
در این مقاله به بررسی اجازه پدر در ازدواج دوم دختر می پردازیم . ... [بیشتر...]

اجازه جد پدری برای ازدواج دختر 1398/08/09
اجازه جد پدری برای ازدواج دختر
در این مقاله اجازه جد پدری برای ازدواج دختر را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

رضایت پدر برای ازدواج دختر 1398/08/08
رضایت پدر برای ازدواج دختر
در این مقاله رضایت پدر برای ازدواج دختر را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top