دینا » برچسب ها » دادخواست

مطالب مربوط به برچسب: "دادخواست "

مقالات آموزشی
تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت قانونی 1397/04/03
تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت قانونی
تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی مهلتی دارد و پس از اتمام آن دیگر امکان تجدیدنظر خواهی وجود ندارد . مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخا... [بیشتر...]

صدور قرار رد دادخواست 1397/04/02
صدور قرار رد دادخواست
در این مقاله موارد رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه و موارد رد دادخواست توسط دادگاه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نحوه ارائه پیوست های دادخواست 1397/03/31
نحوه ارائه پیوست های دادخواست
در این مقاله به بررسی پیوست های دادخواست و نکات مربوط به آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن 1397/10/11
دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن
در این مقاله شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت ، دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت و نمونه دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

دادخواست حق حبس زوجه 1397/10/04
دادخواست حق حبس زوجه
در این مقاله به توضیح حق حبس زن ، سقوط حق حبس زن و دادخواست استفاده از حق حبس خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

دادخواست چیست و نحوه تنظیم دادخواست 1397/03/22
دادخواست چیست و نحوه تنظیم دادخواست
علیرغم اینکه در دعاوی کیفری می توان بر روی هر برگه ای شکایت را تنظیم نمود ، در مورد دعاوی حقوقی درخواست رسیدگی الزاما با تقدیم دادخواست ... [بیشتر...]

تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری 1397/09/03
تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری
در این مقاله به بررسی تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]

نحوه تنظیم دادخواست طلاق توافقی و نمونه آن 1397/09/03
نحوه تنظیم دادخواست طلاق توافقی و نمونه آن
در این مقاله به بررسی طلاق توافقی ، نحوه تنظیم دادخواست طلاق توافقی و نمونه دادخواست طلاق توافقی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

تفاوت دادخواست با درخواست 1397/09/01
تفاوت دادخواست با درخواست
در این مقاله به بررسی تفاوت دادخواست با درخواست می پردازیم .   ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج 1397/08/28
نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج می پردازیم .  ... [بیشتر...]

ثبت دادخواست اعسار و نمونه آن 1397/08/22
ثبت دادخواست اعسار و نمونه آن
در این مقاله به بررسی ثبت دادخواست اعسار و نمونه آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست سلب حضانت از پدر 1397/08/20
نمونه دادخواست سلب حضانت از پدر
در این مقاله به بررسی سلب حضانت از پدر و دادخواست سلب حضانت از پدر و نمونه دادخواست سلب حضانت از پدر خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

استرداد دادخواست و مهلت آن 1397/08/07
استرداد دادخواست و مهلت آن
در این مقاله به بررسی دادخواست ، استرداد دادخواست و مهلت استرداد دادخواست می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق 1397/07/28
دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق
 در این مقاله به بررسی استرداد جهیزیه قبل از طلاق و دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

شرایط سلب حضانت فرزند از مادر 1397/07/22
شرایط سلب حضانت فرزند از مادر
در این مقاله به بررسی حضانت مادر ، سلب حضانت از مادر و دعوای سلب حضانت از مادر خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

مطالبه مهریه از طریق ثبت 1397/07/21
مطالبه مهریه از طریق ثبت
در این مقاله  ابتدا روش های مطالبه مهریه را مطرح نموده و در ادامه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت را بررسی می نماییم .  ... [بیشتر...]

مرجع تقدیم دادخواست واخواهی 1397/06/31
مرجع تقدیم دادخواست واخواهی
در این مقاله به بررسی واخواهی ، مهلت واخواهی و مرجع تقدیم دادخواست واخواهی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

قرار ابطال دادخواست 1397/06/26
قرار ابطال دادخواست
در این مقاله به بررسی قرار ابطال دادخواست چیست ، موارد صدور قرار ابطال دادخواست و آثار قرار ابطال دادخواست خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

قرار عدم استماع دعوا 1397/06/24
قرار عدم استماع دعوا
در این مقاله قصد داریم تا به بررسی قرار عدم استماع دعوا ، نمونه قرار عدم استماع دعوا و آثار قرار عدم استماع دعوا بپردازیم .  ... [بیشتر...]

خسارات دادرسی 1397/06/10
خسارات دادرسی
در این مقاله خسارات دادرسی ، مصادیق خسارات دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

دعوای اعتراض ثالث اصلی 1397/05/30
دعوای اعتراض ثالث اصلی
در این مقاله به بررسی اعتراض ثالث اصلی ، دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی و مهلت اعتراض ثالث اصلی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

پیگیری دادخواست قضایی 1398/09/15
پیگیری دادخواست قضایی
در حال حاضر ، قوه قضاییه اقدام به راه اندازی سامانه ای نموده است تا از طریق آن ، امکان پیگیری کلیه امور مربوط به دادخواست به صورت الکترونیکی فراهم شود . به همین منظور ، پس از ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست اخذ به شفعه 1398/07/29
نمونه دادخواست اخذ به شفعه
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست اخذ به شفعه و تنظیم و نوشتن دادخواست اخذ به شفعه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی 1398/06/28
دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی
در این مقاله به بررسی دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی می پردازیم . ... [بیشتر...]

عدم احراز سمت دادخواست دهنده و پیامدهای آن 1398/06/20
عدم احراز سمت دادخواست دهنده و پیامدهای آن
در این مقاله عدم احراز سمت دادخواست دهنده و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

آیا قرار ابطال دادخواست اعتبار امر مختومه دارد 1398/06/09
آیا قرار ابطال دادخواست اعتبار امر مختومه دارد
در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا قرار ابطال دادخواست اعتبار امر مختومه دارد یا نه؟ ... [بیشتر...]

نمونه قرار ابطال دادخواست 1398/06/07
نمونه قرار ابطال دادخواست
در این مقاله نمونه قرار ابطال دادخواست را ارائه می نماییم . ... [بیشتر...]

نحوه تجدید نظر خواهی از قرار ابطال دادخواست 1398/06/05
نحوه تجدید نظر خواهی از قرار ابطال دادخواست
در این مقاله شرایط و نحوه تجدید نظرخواهی از قرار ابطال دادخواست را توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

توقیف دادخواست و موارد آن 1398/05/22
توقیف دادخواست و موارد آن
در این مقاله به بررسی توقیف دادخواست و موارد آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع 1398/05/14
دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع
در این مقاله به بررسی دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع می پردازیم . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر 1398/05/14
نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر می پردازیم . ... [بیشتر...]

استثنائات قاعده البینه علی المدعی 1398/03/26
استثنائات قاعده البینه علی المدعی
در این مقاله استثنائات قاعده البینه علی المدعی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری 1398/03/13
نمونه دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری می پردازیم. ... [بیشتر...]

حکم لازم الاجرا چیست و انواع احکام لازم الاجرا 1397/04/09
حکم لازم الاجرا چیست و انواع احکام لازم الاجرا
در این مقاله به دنبال آن هستیم تا بررسی نماییم حکم لازم الاجرا چیست و چه احکامی لازم الاجرا هستند . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

دادخواست
Top