دینا » برچسب ها » دادخواست

مطالب مربوط به برچسب: "دادخواست "

مقالات آموزشی
تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت قانونی 1397/04/03
تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت قانونی
تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی مهلتی دارد و پس از اتمام آن دیگر امکان تجدیدنظر خواهی وجود ندارد . مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخا... [بیشتر...]

صدور قرار رد دادخواست 1397/04/02
صدور قرار رد دادخواست
در این مقاله موارد رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه و موارد رد دادخواست توسط دادگاه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نحوه ارائه پیوست های دادخواست 1397/03/31
نحوه ارائه پیوست های دادخواست
پیوست های دادخواست به اسناد و مدارکی گفته می شود که در دادخواست از آنها به عنوان سند و مدرک اثبات دعوا نام برده شده است و در انتهای دادخواست باید ضمیمه بشوند تا دادگاه با... [بیشتر...]

دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن 1397/10/11
دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن
در این مقاله شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت ، دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت و نمونه دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

دادخواست حق حبس زوجه 1397/10/04
دادخواست حق حبس زوجه
در این مقاله به توضیح حق حبس زن ، سقوط حق حبس زن و دادخواست استفاده از حق حبس خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

دادخواست استرداد جهیزیه چیست و چگونه تنظیم می شود 1397/03/27
دادخواست استرداد جهیزیه چیست و چگونه تنظیم می شود
تقاضای بازگرداندن جهیزیه توسط زوجه با تنظیم یک نمونه دادخواست استرداد جهیزیه و ارائه آن به دادگاه خانواده انجام می شود . ... [بیشتر...]

دادخواست چیست و نحوه تنظیم دادخواست 1397/03/22
دادخواست چیست و نحوه تنظیم دادخواست
علیرغم اینکه در دعاوی کیفری می توان بر روی هر برگه ای شکایت را تنظیم نمود ، در مورد دعاوی حقوقی درخواست رسیدگی الزاما با تقدیم دادخواست ... [بیشتر...]

تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری 1397/09/03
تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری
در این مقاله به بررسی تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]

نحوه تنظیم دادخواست طلاق توافقی و نمونه آن 1397/09/03
نحوه تنظیم دادخواست طلاق توافقی و نمونه آن
در این مقاله به بررسی طلاق توافقی ، نحوه تنظیم دادخواست طلاق توافقی و نمونه دادخواست طلاق توافقی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

تفاوت دادخواست با درخواست 1397/09/01
تفاوت دادخواست با درخواست
در این مقاله به بررسی تفاوت دادخواست با درخواست می پردازیم .   ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج 1397/08/28
نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج می پردازیم .  ... [بیشتر...]

ثبت دادخواست اعسار و نمونه آن 1397/08/22
ثبت دادخواست اعسار و نمونه آن
در این مقاله به بررسی ثبت دادخواست اعسار و نمونه آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست سلب حضانت از پدر 1397/08/20
نمونه دادخواست سلب حضانت از پدر
در شرایطی که پدر صلاحیت لازم برای عهده دار شدن حضانت فرزند را دارا نباشد ، می توان به دادگاه صالح یعنی دادگاه خانواده دادخواستی مبنی بر سلب حضانت از پدر را ارائه نمود که دادگا... [بیشتر...]

استرداد دادخواست و مهلت آن 1397/08/07
استرداد دادخواست و مهلت آن
در این مقاله به بررسی دادخواست ، استرداد دادخواست و مهلت استرداد دادخواست می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق 1397/07/28
دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق
 در این مقاله به بررسی استرداد جهیزیه قبل از طلاق و دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

مطالبه مهریه از طریق ثبت 1397/07/21
مطالبه مهریه از طریق ثبت
در این مقاله  ابتدا روش های مطالبه مهریه را مطرح نموده و در ادامه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت را بررسی می نماییم .  ... [بیشتر...]

مرجع تقدیم دادخواست واخواهی 1397/06/31
مرجع تقدیم دادخواست واخواهی
در این مقاله به بررسی واخواهی ، مهلت واخواهی و مرجع تقدیم دادخواست واخواهی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

قرار ابطال دادخواست 1397/06/26
قرار ابطال دادخواست
یکی از انواع قرارهای صادره توسط دادگاه ، قرار ابطال دادخواست می باشد که به موجب آن ، دادخواست ارائه شده مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت و در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد ، با... [بیشتر...]

قرار عدم استماع دعوا 1397/06/24
قرار عدم استماع دعوا
در این مقاله قصد داریم تا به بررسی قرار عدم استماع دعوا ، نمونه قرار عدم استماع دعوا و آثار قرار عدم استماع دعوا بپردازیم .  ... [بیشتر...]

خسارات دادرسی 1397/06/10
خسارات دادرسی
در این مقاله خسارات دادرسی ، مصادیق خسارات دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

دعوای اعتراض ثالث اصلی 1397/05/30
دعوای اعتراض ثالث اصلی
در این مقاله به بررسی اعتراض ثالث اصلی ، دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی و مهلت اعتراض ثالث اصلی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

نحوه پیگیری دادخواست تمکین 1399/01/19
نحوه پیگیری دادخواست تمکین
در صورتی که زن بدون دلیل موجه از تمکین در برابر شوهر امتناع نماید ، شوهر می تواند به دادگاه دادخواست الزام به تمکین بدهد . در این صورت ، رسیدگی به دادخواست عدم تمکین توسط دادگ... [بیشتر...]

نحوه پیگیری دادخواست مهریه 1399/01/18
نحوه پیگیری دادخواست مهریه
دادخواست مهریه که توسط زن به دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف تقدیم می شود ، در این مراجع مورد رسیدگی قرار می گیرد و در نهایت رای مقتضی پرونده صادر می شود . به همین دلیل... [بیشتر...]

پیگیری دادخواست قضایی 1398/09/15
پیگیری دادخواست قضایی
در حال حاضر ، قوه قضاییه اقدام به راه اندازی سامانه ای نموده است تا از طریق آن ، امکان پیگیری کلیه امور مربوط به دادخواست به صورت الکترونیکی فراهم شود . به همین منظور ، پس از ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست اخذ به شفعه 1398/07/29
نمونه دادخواست اخذ به شفعه
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست اخذ به شفعه و تنظیم و نوشتن دادخواست اخذ به شفعه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی 1398/06/28
دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی
در این مقاله به بررسی دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی می پردازیم . ... [بیشتر...]

عدم احراز سمت دادخواست دهنده و پیامدهای آن 1398/06/20
عدم احراز سمت دادخواست دهنده و پیامدهای آن
در این مقاله عدم احراز سمت دادخواست دهنده و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

آیا قرار ابطال دادخواست اعتبار امر مختومه دارد 1398/06/09
آیا قرار ابطال دادخواست اعتبار امر مختومه دارد
در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا قرار ابطال دادخواست اعتبار امر مختومه دارد یا نه؟ ... [بیشتر...]

نمونه قرار ابطال دادخواست 1398/06/07
نمونه قرار ابطال دادخواست
در این مقاله نمونه قرار ابطال دادخواست را ارائه می نماییم . ... [بیشتر...]

نحوه تجدید نظر خواهی از قرار ابطال دادخواست 1398/06/05
نحوه تجدید نظر خواهی از قرار ابطال دادخواست
در این مقاله شرایط و نحوه تجدید نظرخواهی از قرار ابطال دادخواست را توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

توقیف دادخواست و موارد آن 1398/05/22
توقیف دادخواست و موارد آن
در این مقاله به بررسی توقیف دادخواست و موارد آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع 1398/05/14
دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع
در این مقاله به بررسی دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع می پردازیم . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر 1398/05/14
نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر می پردازیم . ... [بیشتر...]

استثنائات قاعده البینه علی المدعی 1398/03/26
استثنائات قاعده البینه علی المدعی
در این مقاله استثنائات قاعده البینه علی المدعی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری 1398/03/13
نمونه دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری می پردازیم. ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top