مطالب مربوط به برچسب: "شرایط صحت معامله"

مقالات آموزشی
در چه مواردی حق حبس وجود ندارد ؟ 1397/03/30
در چه مواردی حق حبس وجود ندارد ؟
در این مقاله به بررسی مواردی که حق حبس وجود ندارد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

حق حبس و نحوه اعمال آن 1397/03/30
حق حبس و نحوه اعمال آن
در این مقاله می خواهیم به حق حبس و نحوه اعمال آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

تفاوت عقد و ایقاع 1397/09/06
تفاوت عقد و ایقاع
در این مقاله به بررسی تفاوت عقد و ایقاع می پردازیم . ... [بیشتر...]

معامله صوری و مجازات آن 1397/08/30
معامله صوری و مجازات آن
در این مقاله به بررسی معامله صوری و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

معامله به قصد فرار از دین و شرایط تحقق آن 1397/08/30
معامله به قصد فرار از دین و شرایط تحقق آن
در این مقاله به بررسی معامله به قصد فرار از دین و شرایط تحقق آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مشخصات مورد معامله 1397/03/21
مشخصات مورد معامله
در این مقاله به بررسی مشخصات مورد معامله از جمله مالیت داشتن ، موجود بودن ، قابلیت نقل و انتقال ، معلوم و معین بودن ، قابلیت تسلیم و ملک مدیون بودن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن 1397/08/27
قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن
در این مقاله به بررسی اینکه قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن می پردازیم .    ... [بیشتر...]

شرایط صحت معامله 1397/03/20
شرایط صحت معامله
در این مقاله به بررسی شرایط صحت معامله از جمله قصد ، اهلیت ، مورد معامله  و هدف از معامله می پردازیم . ... [بیشتر...]

معامله فضولی چیست و آثار آن 1397/08/24
معامله فضولی چیست و آثار آن
در این مقاله به بررسی معامله فضولی چیست و آثار آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

معامله فضولی چیست و آثار آن 1397/08/24
معامله فضولی چیست و آثار آن
در این مقاله به بررسی معامله فضولی چیست و آثار آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

عقد ودیعه و اوصاف آن 1397/07/19
عقد ودیعه و اوصاف آن
در این مقاله به بررسی عقد ودیعه و اوصاف آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

نمونه قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری 1397/07/09
نمونه قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری
در این مقاله به بررسی نمونه قرارداد اجاره مغازه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان 1397/07/04
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان
در این مقاله به بررسی نمونه قرارداد اجاره آپارتمان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جعاله چیست و ارکان جعاله 1397/06/17
جعاله چیست و ارکان جعاله
در این مقاله جعاله و ارکان آن را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

موارد انحلال قرارداد 1397/05/09
موارد انحلال قرارداد
در این مقاله به بررسی موارد انحلال قرارداد از جمله فسخ ، اقاله و انفساخ می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اوصاف عقد بیع 1397/04/23
اوصاف عقد بیع
در این مقاله به بررسی اوصاف عقد بیع می پردازیم . ... [بیشتر...]

ارکان عقد بیع چیست ؟ 1397/04/23
ارکان عقد بیع چیست ؟
در این مقاله به بررسی ارکان عقد بیع می پردازیم .  ... [بیشتر...]

وجه التزام چیست و نحوه تعیین آن 1397/04/20
وجه التزام چیست و نحوه تعیین آن
در این مقاله به بررسی مفهوم وجه التزام ، نحوه تعیین آن و قراردادهایی که می توان وجه التزام را در آنها شرط کرد ، می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تعهد به انجام کار در قرارداد 1397/04/20
تعهد به انجام کار در قرارداد
در این مقاله شرایط تعهد به انجام دادن کار در قرارداد را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

شرایط صحت معامله
Top