دینا » برچسب ها » اهلیت

مطالب مربوط به برچسب: "اهلیت "

مقالات آموزشی
سهم الارث جنین 1397/08/29
سهم الارث جنین
در این مقاله ارث ، ارث جنین و شرایط ارث بردن جنین را مورد بررسی قرار خواهیم داد .  ... [بیشتر...]

اهلیت چیست و انواع آن 1397/08/26
اهلیت چیست و انواع آن
در این مقاله به بررسی اینکه اهلیت چیست و انواع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

شرایط صحت معامله 1397/03/20
شرایط صحت معامله
در این مقاله به بررسی شرایط صحت معامله از جمله قصد ، اهلیت ، مورد معامله  و هدف از معامله می پردازیم . ... [بیشتر...]

تعریف شخصیت حقیقی و شخص حقوقی 1397/08/21
تعریف شخصیت حقیقی و شخص حقوقی
در این مقاله به بررسی انواع شخصیت در حقوق می پردازیم . ... [بیشتر...]

محجور کیست 1397/07/23
محجور کیست
در این مقاله به بررسی محجور کیست ، انواع محجوران و حمایت از محجوران خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا 1397/07/01
ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا
در این مقاله به بررسی ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا و ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

شرایط صحت عقد نکاح 1397/05/07
شرایط صحت عقد نکاح
در این مقاله شرایط صحت عقد نکاح اعم از قصد و رضای طرفین ، اهلیت طرفین ، موضوع و جهت عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

عدم اهلیت خواهان و خوانده دعوا 1398/07/10
عدم اهلیت خواهان و خوانده دعوا
در این مقاله عدم اهلیت خواهان و خوانده دعوا را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

مهلت طرح ایراد عدم اهلیت 1398/07/04
مهلت طرح ایراد عدم اهلیت
در این مقاله مهلت طرح ایراد عدم اهلیت را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

ایراد عدم اهلیت خواهان و خوانده 1398/07/04
ایراد عدم اهلیت خواهان و خوانده
در این مقاله ایراد عدم اهلیت خواهان و خوانده را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

اهلیت
Top