مطالب مربوط به برچسب: "ویژگی های مورد معامله"

مقالات آموزشی
حق حبس و نحوه اعمال آن 1397/03/30
حق حبس و نحوه اعمال آن
در این مقاله می خواهیم به حق حبس و نحوه اعمال آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

معامله صوری و مجازات آن 1397/08/30
معامله صوری و مجازات آن
در این مقاله به بررسی معامله صوری و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

معامله به قصد فرار از دین و شرایط تحقق آن 1397/08/30
معامله به قصد فرار از دین و شرایط تحقق آن
در این مقاله به بررسی معامله به قصد فرار از دین و شرایط تحقق آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مشخصات مورد معامله 1397/03/21
مشخصات مورد معامله
در این مقاله به بررسی مشخصات مورد معامله از جمله مالیت داشتن ، موجود بودن ، قابلیت نقل و انتقال ، معلوم و معین بودن ، قابلیت تسلیم و ملک مدیون بودن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

شرایط صحت معامله 1397/03/20
شرایط صحت معامله
در این مقاله به بررسی شرایط صحت معامله از جمله قصد ، اهلیت ، مورد معامله  و هدف از معامله می پردازیم . ... [بیشتر...]

اوصاف عقد بیع 1397/04/23
اوصاف عقد بیع
در این مقاله به بررسی اوصاف عقد بیع می پردازیم . ... [بیشتر...]

تعهد به انجام کار در قرارداد 1397/04/20
تعهد به انجام کار در قرارداد
در این مقاله شرایط تعهد به انجام دادن کار در قرارداد را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

ویژگی های مورد معامله
Top