دینا » برچسب ها » سفته

مطالب مربوط به برچسب: "سفته"

مقالات آموزشی
مشخصات اسناد تجاری 1397/03/22
مشخصات اسناد تجاری
 در این مقاله به بررسی مشخصات اسناد تجاری خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

سفته چیست و نحوه صدور آن 1397/03/21
سفته چیست و نحوه صدور آن
سفته یا فته طلب سندی است که صادر کننده آن متعهد می شود مبلغ درج شده در آن را ، در تاریخ مشخص یا عندالمطالبه پرداخت کند . برای صدور سفته لازم است مواردی چون نام ... [بیشتر...]

قانون سفته ضمانت حسن انجام کار 1397/07/09
قانون سفته ضمانت حسن انجام کار
در این مقاله به بررسی قانون سفته ضمانت می پردازیم . ... [بیشتر...]

سفته حسن انجام کار یا سفته ضمانت انجام کار 1397/07/04
سفته حسن انجام کار یا سفته ضمانت انجام کار
در این مقاله به بررسی سفته حسن انجام کار می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نحوه نوشتن سفته 1397/06/26
نحوه نوشتن سفته
در این مقاله به نحوه نوشتن سفته می پردازیم . ... [بیشتر...]

قیمت سفته در سال 97 1397/06/24
قیمت سفته در سال 97
در این مقاله به بررسی قیمت سفته در سال 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست مطالبه سفته 1398/07/29
نمونه دادخواست مطالبه سفته
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست مطالبه سفته و نحوه تنظیم آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دادگاه صالح برای مطالبه سفته 1398/06/30
دادگاه صالح برای مطالبه سفته
در این مقاله به بررسی دادگاه صالح برای مطالبه سفته می پردازیم . ... [بیشتر...]

قیمت سفته در سال 98 1398/01/19
قیمت سفته در سال 98
در این مقاله به بررسی قیمت سفته در سال 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

سفته
Top