دینا » برچسب ها » سفته

مطالب مربوط به برچسب: "سفته"

مقالات آموزشی
مشخصات اسناد تجاری 1397/03/22
مشخصات اسناد تجاری
 در این مقاله به بررسی مشخصات اسناد تجاری خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

سفته چیست و نحوه صدور آن 1397/03/21
سفته چیست و نحوه صدور آن
سفته یا فته طلب سندی است که صادر کننده آن متعهد می شود مبلغ درج شده در آن را ، در تاریخ مشخص یا عندالمطالبه پرداخت کند . برای صدور سفته لازم است مواردی چون نام ... [بیشتر...]

قانون سفته ضمانت حسن انجام کار 1397/07/09
قانون سفته ضمانت حسن انجام کار
در این مقاله به بررسی قانون سفته ضمانت حسن انجام کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

سفته حسن انجام کار یا سفته ضمانت انجام کار 1397/07/04
سفته حسن انجام کار یا سفته ضمانت انجام کار
در این مقاله به بررسی سفته حسن انجام کار می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نحوه نوشتن سفته 1397/06/26
نحوه نوشتن سفته
در این مقاله به نحوه نوشتن سفته می پردازیم . ... [بیشتر...]

قیمت خرید سفته 1397/06/24
قیمت خرید سفته
به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی از سال 1395 ، مبلغ خرید و نرخ قیمت سفته به ازای هر یک میلیون تومان سفته ، پانصد تومان تعیین شده است که خریدار سفته باید این مبلغ را ب... [بیشتر...]

نمونه دادخواست مطالبه سفته 1398/07/29
نمونه دادخواست مطالبه سفته
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست مطالبه سفته و نحوه تنظیم آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دادگاه صالح برای مطالبه سفته 1398/06/30
دادگاه صالح برای مطالبه سفته
در این مقاله به بررسی دادگاه صالح برای مطالبه سفته می پردازیم . ... [بیشتر...]

قیمت سفته در سال 99 1398/01/19
قیمت سفته در سال 99
قیمت و نرخ سفته در سال 99 همانند سال های قبل ، برای هر یک میلیون تومان سفته مبلغ پانصد تومان می باشد که با افزایش مبلغ اسمی سفته ، قیمت خرید آن نیز افزایش می یابد . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top