دینا » برچسب ها » تنظیم دادخواست

مطالب مربوط به برچسب: "تنظیم دادخواست"

مقالات آموزشی
صدور قرار رد دادخواست 1397/04/02
صدور قرار رد دادخواست
در این مقاله موارد رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه و موارد رد دادخواست توسط دادگاه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نحوه ارائه پیوست های دادخواست 1397/03/31
نحوه ارائه پیوست های دادخواست
پیوست های دادخواست به اسناد و مدارکی گفته می شود که در دادخواست از آنها به عنوان سند و مدرک اثبات دعوا نام برده شده است و در انتهای دادخواست باید ضمیمه بشوند تا دادگاه با... [بیشتر...]

دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن 1397/10/11
دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن
در این مقاله شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت ، دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت و نمونه دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

دادخواست چیست و نحوه تنظیم دادخواست 1397/03/22
دادخواست چیست و نحوه تنظیم دادخواست
علیرغم اینکه در دعاوی کیفری می توان بر روی هر برگه ای شکایت را تنظیم نمود ، در مورد دعاوی حقوقی درخواست رسیدگی الزاما با تقدیم دادخواست ... [بیشتر...]

تفاوت دادخواست با درخواست 1397/09/01
تفاوت دادخواست با درخواست
در این مقاله به بررسی تفاوت دادخواست با درخواست می پردازیم .   ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج 1397/08/28
نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج می پردازیم .  ... [بیشتر...]

ثبت دادخواست اعسار و نمونه آن 1397/08/22
ثبت دادخواست اعسار و نمونه آن
در این مقاله به بررسی ثبت دادخواست اعسار و نمونه آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

استرداد دادخواست و مهلت آن 1397/08/07
استرداد دادخواست و مهلت آن
در این مقاله به بررسی دادخواست ، استرداد دادخواست و مهلت استرداد دادخواست می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق 1397/07/28
دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق
 در این مقاله به بررسی استرداد جهیزیه قبل از طلاق و دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

ایراد عدم احراز سمت و مهلت طرح آن 1398/06/25
ایراد عدم احراز سمت و مهلت طرح آن
در این مقاله ایراد عدم احراز سمت و مهلت طرح آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

عدم احراز سمت دادخواست دهنده و پیامدهای آن 1398/06/20
عدم احراز سمت دادخواست دهنده و پیامدهای آن
در این مقاله عدم احراز سمت دادخواست دهنده و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top