مطالب مربوط به برچسب: "اصل 49 قانون اساسی"

مقالات آموزشی
قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران 1398/09/25
قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران
یکی از مهم ترین قوانینی که در کشور ایران در راستای نظارت بر اموال و دارایی مسئولین تصویب شده است ، قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران... [بیشتر...]

دادگاه ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی 1398/06/28
دادگاه ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی
در این مقاله دادگاه ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1398/06/27
اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در این مقاله اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

اصل 49 قانون اساسی
Top