دینا » برچسب ها » ازدواج

مطالب مربوط به برچسب: "ازدواج"

مقالات آموزشی
بخشیدن مدت عقد موقت 1397/10/22
بخشیدن مدت عقد موقت
در این مقاله به توضیح بخشیدن مدت عقد موقت خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست اجازه ازدواج دختر از دادگاه 1398/09/17
نمونه دادخواست اجازه ازدواج دختر از دادگاه
در صورتی که پدر بدون دلیل موجه از دادن اجازه ازدواج به دختر مضایقه نماید ، دختر می تواند نمونه دادخواست اجازه ازدواج تنظیم نموده و آن را به دادگاه ارائه نماید . ... [بیشتر...]

اجازه پدر در ازدواج دوم دختر 1398/09/11
اجازه پدر در ازدواج دوم دختر
در این مقاله به بررسی اجازه پدر در ازدواج دوم دختر می پردازیم . ... [بیشتر...]

تابعیت فرزندان مادران ایرانی 1398/08/16
تابعیت فرزندان مادران ایرانی
وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مسئله ای است که از سالیان دور مشکلات بسیاری را برای شناسنامه دار کردن آنها ، مسائل تحصیلی و برخورداری از هرگونه ح... [بیشتر...]

تعریف ازدواج در قانون و انواع آن 1398/08/09
تعریف ازدواج در قانون و انواع آن
در این مقاله تعریف ازدواج در قانون و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

اجازه جد پدری برای ازدواج دختر 1398/08/09
اجازه جد پدری برای ازدواج دختر
در این مقاله اجازه جد پدری برای ازدواج دختر را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

رضایت پدر برای ازدواج دختر 1398/08/08
رضایت پدر برای ازدواج دختر
در این مقاله رضایت پدر برای ازدواج دختر را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرط محل سکونت زن در ازدواج 1398/08/07
شرط محل سکونت زن در ازدواج
در این مقاله شرط محل سکونت زن در ازدواج را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرط عدم نزدیکی در ازدواج 1398/08/06
شرط عدم نزدیکی در ازدواج
در این مقاله شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نکاح معاطاتی چیست ؟ 1398/08/06
نکاح معاطاتی چیست ؟
نکاح معاطاتی ، عقد ازدواجی است که تفاوت‌ هایی با آنچه که ما از نکاح می‌ دانیم دارد. این موضوع  به دلیل حساسیت‌ های آن ، هر چند در فقه اسلامی مخال... [بیشتر...]

تخلف از شرط فعل در عقد نکاح 1398/08/05
تخلف از شرط فعل در عقد نکاح
در این مقاله تخلف از شرط فعل در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرط فعل در عقد نکاح 1398/08/02
شرط فعل در عقد نکاح
در این مقاله شرط فعل در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

تخلف از شرط نتیجه در عقد نکاح 1398/08/01
تخلف از شرط نتیجه در عقد نکاح
در این مقاله تخلف از شرط نتیجه در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرط نتیجه در عقد نکاح 1398/08/01
شرط نتیجه در عقد نکاح
در این مقاله شرط نتیجه در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

پیامدهای تخلف از شرط صفت در ازدواج 1398/07/29
پیامدهای تخلف از شرط صفت در ازدواج
در این مقاله پیامدهای تخلف از شرط صفت در ازدواج را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرط صفت در ازدواج 1398/07/29
شرط صفت در ازدواج
در این مقاله مفهوم شرط صفت در ازدواج را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

تعلق مهریه به زن در صورت عدم تمکین 1398/07/28
تعلق مهریه به زن در صورت عدم تمکین
در این مقاله تعلق مهریه به زن در صورت عدم تمکین از شوهر را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

حق حبس زن در ازدواج دوم 1398/07/28
حق حبس زن در ازدواج دوم
در این مقاله حق حبس زن در ازدواج دوم را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

انواع شروط صحیح ضمن عقد نکاح 1398/07/18
انواع شروط صحیح ضمن عقد نکاح
در این مقاله انواع شروط صحیح ضمن عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شروط باطل و مبطل ضمن عقد نکاح 1398/07/18
شروط باطل و مبطل ضمن عقد نکاح
در این مقاله شروط باطل و مبطل ضمن عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرایط ایجاب و قبول در عقد نکاح 1398/07/17
شرایط ایجاب و قبول در عقد نکاح
در این مقاله شرایط ایجاب و قبول در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرایط صحت صیغه موقت 1398/07/16
شرایط صحت صیغه موقت
در این مقاله شرایط صحت صیغه موقت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

جرم عدم ثبت ازدواج و مجازات آن 1398/07/16
جرم عدم ثبت ازدواج و مجازات آن
در این مقاله جرم عدم ثبت ازدواج و مجازات آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

تفاوت های عقد دائم و موقت 1398/07/16
تفاوت های عقد دائم و موقت
در این مقاله تفاوت های عقد دائم و موقت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت ازدواج دائم و موقت 1398/07/16
ثبت ازدواج دائم و موقت
در این مقاله ثبت نکاح دائم و موقت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست مطالبه مهر المثل 1398/07/16
نمونه دادخواست مطالبه مهر المثل
در این مقاله نمونه دادخواست مطالبه مهر المثل را ارائه می دهیم . ... [بیشتر...]

تعیین مهریه در عقد نکاح 1398/07/16
تعیین مهریه در عقد نکاح
در این مقاله تعیین مهریه در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

احکام خواستگاری در قانون مدنی 1398/07/15
احکام خواستگاری در قانون مدنی
در این مقاله احکام خواستگاری در قانون مدنی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

اکراه در عقد نکاح و آثار آن 1398/07/15
اکراه در عقد نکاح و آثار آن
در این مقاله اکراه در عقد نکاح و آثار آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

اشتباه در عقد نکاح 1398/07/15
اشتباه در عقد نکاح
در این مقاله اشتباه در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نحوه اظهار اراده در عقد نکاح 1398/07/15
نحوه اظهار اراده در عقد نکاح
در این مقاله نحوه اظهار اراده در نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

انواع نکاح در قانون مدنی 1398/07/15
انواع نکاح در قانون مدنی
در این مقاله انواع نکاح در قانون مدنی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top