دینا » برچسب ها » ضمان

مطالب مربوط به برچسب: "ضمان"

مقالات آموزشی
عقد ضمان و آثار آن 1398/12/10
عقد ضمان و آثار آن
یکی از عقودی که در قانون مطرح می باشد عقد ضمان می باشد ، عقد ضمان یعنی شخصی مالی را به ذمه دیگری است به عهده بگیرد به عبارت دیگر در واقع بین ضامن و طلبکار بسته ... [بیشتر...]

دریافت رضایت نامه از بیمار 1398/08/11
دریافت رضایت نامه از بیمار
دریافت برائت یا رضایت نامه در درمان پزشکی به منظور اعلام مسئولیت نداشتن پزشک در صورت عدم قصور و تقصیر وی و همچنین تغییر دادن بار اثبات تقصیر صورت می گیرد . یعنی اگر ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top