مطالب مربوط به برچسب: "سازمان بین المللی کار"

مقالات آموزشی
مقاوله نامه منع کار اجباری 1398/08/19
مقاوله نامه منع کار اجباری
در این مقاله به بررسی مقاوله نامه منع کار اجباری می پردازیم . ... [بیشتر...]

شورای عالی کار و اعضای آن 1398/08/12
شورای عالی کار و اعضای آن
در این مقاله به بررسی شورای عالی کار و اعضای آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع داخلی و خارجی حقوق کار 1398/08/12
منابع داخلی و خارجی حقوق کار
در این مقاله به بررسی منابع داخلی و خارجی حقوق کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار 1398/08/11
مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار
در این مقاله به بررسی مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

سازمان بین المللی کار و ارکان آن 1398/08/11
سازمان بین المللی کار و ارکان آن
در این مقاله به بررسی سازمان بین المللی کار و ارکان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

سازمان بین المللی کار
Top