دینا » برچسب ها » کارگر

مطالب مربوط به برچسب: "کارگر"

مقالات آموزشی
مبلغ عیدی کارگران در سال 99 1398/11/17
مبلغ عیدی کارگران در سال 99
برخوردار شدن از مزایای رفاهی پیش بینی شده در قانون کار نقش بسیار مهمی در تامین زندگی این قشر از جامعه خواهد داشت . در همین راستا ، برخورداری از عیدی و پاداش پایان سال برای کار... [بیشتر...]

قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران 1398/10/28
قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران
مجلس شورای اسلامی در سال 1370 قانونی تحت عنوان قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران به تصویب رسانیده است که بر اساس قانون مذکور ، کلیه کارفرمایان کا... [بیشتر...]

شرایط تاسیس انجمن های صنفی کارگران و کارفرمایان 1398/10/14
شرایط تاسیس انجمن های صنفی کارگران و کارفرمایان
تشکیل و تاسیس انجمن های صنفی برای کارگران و کارفرمایان منوط به رعایت شرایطی است که در مقررات مربوطه مورد پیش بینی قرار گرفته است که از جمله مهم ترین این شرایط ، می توان به لزو... [بیشتر...]

محدودیت مدت زمان کار 1398/10/14
محدودیت مدت زمان کار
امروزه یکی از مهم ترین موازین بین المللی که در خصوص حمایت از کارگران مقرر شده است ، محدودیت مدت زمان کار آنان می باشد که به نحو مطلوبی در مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار... [بیشتر...]

وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کار 1398/10/14
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کار
یکی از مهم ترین حقوق کارگران مشمول قانون کار ، آن است که می توانند انجمن ها و شوراهایی تشکیل داده و توسط آنها منافع شغلی خود را تضمین نمایند . در قانون کار ایجاد و تشکیل شورای... [بیشتر...]

شرایط کار زنان در قانون کار 1398/09/08
شرایط کار زنان در قانون کار
در این مقاله به بررسی شرایط کار زنان در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط کار نوجوانان در قانون کار 1398/09/06
شرایط کار نوجوانان در قانون کار
کارگر نوجوان به نیروی کاری گفته می شود که در بازه سنی 15 تا 18 سال قرار دارند و به دلیل کم سن بودن باید مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرند و ساعات کاری کمتری نسبت به سایر کارگرا... [بیشتر...]

زمان و نحوه استفاده از مرخصی توسط کارگران 1398/09/06
زمان و نحوه استفاده از مرخصی توسط کارگران
زمان و نحوه استفاده از مرخصی توسط کارگران و کارمندان مشمول قانون کار بستگی به توافق میان کارگر و کارفرما دارد . ... [بیشتر...]

تعطیلات کارگران در قانون کار 1398/09/06
تعطیلات کارگران در قانون کار
پیش بینی مدت زمانی برای اوقات فراغت کارگران سبب شده است که روزهایی به عنوان تعطیل هفتگی ( روز جمعه ) و روزهایی نیز به عنوان تعطیلات رسمی برای آنها در نظر گرفته شود . ... [بیشتر...]

آثار توقیف یا بازداشت کارگر در قانون کار 1398/09/03
آثار توقیف یا بازداشت کارگر در قانون کار
در شرایطی که کارگران مشمول قانون کار به خاطر شکایت کارفرما توقیف یا بازداشت شده ولی بی گناهی آنها ثابت شود ، کارفرما مکلف است حقوق این مدت را به وی بپردازد . ... [بیشتر...]

تعدیل اقتصادی حقوق کارگران 1398/08/28
تعدیل اقتصادی حقوق کارگران
تعدیل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار یعنی کارگران به تناسب تورم موجود در کشور امری ضروری است که بر اساس قانون کار ، این امر به عهده شورای عالی کار قرار گرفته است تا با تعیین ... [بیشتر...]

منع بهره کشی یا استثمار کارگران 1398/08/26
منع بهره کشی یا استثمار کارگران
در این مقاله به بررسی منع بهره کشی یا استثمار کارگران می پردازیم . ... [بیشتر...]

تعریف کارگاه در قانون کار 1398/08/19
تعریف کارگاه در قانون کار
در این مقاله به بررسی تعریف کارگاه در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مفهوم کارگر در قانون کار 1398/08/17
مفهوم کارگر در قانون کار
در این مقاله به بررسی مفهوم کارگر در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مرخصی زایمان تامین اجتماعی چند ماه است ؟ 1398/08/14
مرخصی زایمان تامین اجتماعی چند ماه است ؟
مرخصی زایمان یکی از نگرانی های اصلی زنان و مادران شاغل است ؛ به خصوص امروزه که زنان درصد رو به رشدی از شاغلین را تشکیل می دهند . در طی سالیان ، میزان این مرخصی تغییرات بسیاری ... [بیشتر...]

حقوق کار چیست 1398/08/13
حقوق کار چیست
در این مقاله به بررسی تعریف حقوق کار و مشخصات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top