دینا » برچسب ها » کارگر

مطالب مربوط به برچسب: "کارگر"

مقالات آموزشی
شرایط کار زنان در قانون کار 1398/09/08
شرایط کار زنان در قانون کار
در این مقاله به بررسی شرایط کار زنان در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

منع بهره کشی یا استثمار کارگران 1398/08/26
منع بهره کشی یا استثمار کارگران
در این مقاله به بررسی منع بهره کشی یا استثمار کارگران می پردازیم . ... [بیشتر...]

تعریف کارگاه در قانون کار 1398/08/19
تعریف کارگاه در قانون کار
در این مقاله به بررسی تعریف کارگاه در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مفهوم کارگر در قانون کار 1398/08/17
مفهوم کارگر در قانون کار
در این مقاله به بررسی مفهوم کارگر در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مرخصی زایمان تامین اجتماعی چند ماه است ؟ 1398/08/14
مرخصی زایمان تامین اجتماعی چند ماه است ؟
مرخصی زایمان یکی از نگرانی های اصلی زنان و مادران شاغل است ؛ به خصوص امروزه که زنان درصد رو به رشدی از شاغلین را تشکیل می دهند . در طی سالیان ، میزان این مرخصی تغییرات بسیاری ... [بیشتر...]

حقوق کار چیست 1398/08/13
حقوق کار چیست
در این مقاله به بررسی تعریف حقوق کار و مشخصات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

کارگر
Top