مطالب مربوط به برچسب: "قانون رسیدگی به دارایی مقامات"

مقالات آموزشی
آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات 1398/10/29
آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات
به موجب قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ، قوه قضاییه موظف شده است تا آیین نامه اجرایی این قانون را تدوین نموده که بر اساس آن ، مقدمات ا... [بیشتر...]

قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران 1398/09/25
قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران
یکی از مهم ترین قوانینی که در کشور ایران در راستای نظارت بر اموال و دارایی مسئولین تصویب شده است ، قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

قانون رسیدگی به دارایی مقامات
Top