مطالب مربوط به برچسب: "مجازات عدم ثبت ازدواج"

مقالات آموزشی
ثبت ازدواج موقت یا صیغه 1397/08/29
ثبت ازدواج موقت یا صیغه
در این مقاله ابتدا به بررسی ثبت ازدواج موقت و موارد الزام به ثبت ازدواج موقت خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

تشریفات ثبت ازدواج دائم 1397/05/15
تشریفات ثبت ازدواج دائم
در این مقاله لزوم ثبت ازدواج دائم و تشریفات ثبت ازدواج دائم را مورد برسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

جرم عدم ثبت ازدواج و مجازات آن 1398/07/16
جرم عدم ثبت ازدواج و مجازات آن
در این مقاله جرم عدم ثبت ازدواج و مجازات آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت ازدواج دائم و موقت 1398/07/16
ثبت ازدواج دائم و موقت
در این مقاله ثبت نکاح دائم و موقت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست ثبت ازدواج دائم 1398/07/13
نمونه دادخواست ثبت ازدواج دائم
در این مقاله نمونه دادخواست ثبت ازدواج دائم را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

سند ازدواج تک برگی و الکترونیکی می شود
به گفته رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق به دلیل تعداد زیاد  اوراق اسناد ازدواج و منافات آن با صدور سامانه ای .  از سال آینده سند های ازدواج الکترونیکی و تک برگی می... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

Top