دینا » برچسب ها » فرجام خواهی

مطالب مربوط به برچسب: "فرجام خواهی"

مقالات آموزشی
حکم نهایی و حکم غیر نهایی چیست و تفاوت آن 1397/04/06
حکم نهایی و حکم غیر نهایی چیست و تفاوت آن
در این مقاله حکم نهایی و تفاوت آن با حکم غیر نهایی را مورد بررسی قرار می دهیم .   ... [بیشتر...]

مهلت فرجام خواهی و زمان آغاز آن 1397/04/05
مهلت فرجام خواهی و زمان آغاز آن
یکی از مهم ترین مراحل اعتراض به حکم صادر شده از دادگاه ها ، فرجام خواهی است که احکام و شرایط مربوط به آن در قانون مشخص شده است . با این وجود ، فرجام خواهی از حکم تنها در بازه ... [بیشتر...]

روش های اعتراض به رای دادگاه 1397/04/04
روش های اعتراض به رای دادگاه
در این مقاله طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها و طرق فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

صدور قرار رد دادخواست 1397/04/02
صدور قرار رد دادخواست
در این مقاله موارد رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه و موارد رد دادخواست توسط دادگاه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

اعتراض به حکم غیابی 1397/10/09
اعتراض به حکم غیابی
در این مقاله حکم غیابی ، اعتراض به حکم غیابی و مهلت اعتراض به حکم غیابی را مورد بررسی قرار خواهیم داد .  ... [بیشتر...]

مرجع تقدیم دادخواست فرجام خواهی کجاست 1397/08/26
مرجع تقدیم دادخواست فرجام خواهی کجاست
در این مقاله به بررسی فرجام خواهی ، مهلت فرجام خواهی و مرجع فرجام خواهی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

حدود اختیارات وکیل دادگستری 1397/08/15
حدود اختیارات وکیل دادگستری
در این مقاله ابتدا حدود اختیارات وکیل در قانون و سپس حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

نقض رای در دیوان عالی کشور یعنی چه 1397/08/06
نقض رای در دیوان عالی کشور یعنی چه
در این مقاله نقض رأی در دیوان عالی کشور  و  اقدامات دیوان عالی کشور پس از نقض را بررسی می نماییم .  ... [بیشتر...]

دعاوی مالی و غیر مالی 1397/06/14
دعاوی مالی و غیر مالی
در این مقاله به بررسی دعاوی مالی ، دعاوی غیر مالی و تفاوت دعاوی مالی و دعوای غیر مالی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

فرجام خواهی خارج از مهلت 1397/06/07
فرجام خواهی خارج از مهلت
در این مقاله ابتدا مهلت فرجام خواهی را مطرح نموده و در ادامه فرجام خواهی خارج از مهلت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

آرای غیر قابل فرجام 1397/06/07
آرای غیر قابل فرجام
در این مقاله احکام غیر قابل فرجام و قرارهای غیر قابل فرجام را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

آرای قابل فرجام خواهی حقوقی 1397/06/06
آرای قابل فرجام خواهی حقوقی
در این مقاله به بررسی آرای قابل فرجام دادگاه تجدید نظر و آرای قابل فرجام دادگاه نخستین را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

فرجام خواهی حقوقی چیست 1397/06/06
فرجام خواهی حقوقی چیست
در این مقاله به بررسی فرجام خواهی حقوقی ، مرجع رسیدگی به فرجام خواهی و آراء قابل فرجام خواهی حقوقی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

دعوای اعتراض ثالث اصلی 1397/05/30
دعوای اعتراض ثالث اصلی
در این مقاله به بررسی اعتراض ثالث اصلی ، دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی و مهلت اعتراض ثالث اصلی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

دعوای اعتراض شخص ثالث 1397/05/29
دعوای اعتراض شخص ثالث
در این مقاله اعتراض شخص ثالث و دعوای اعتراض شخص ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی حقوقی 1397/05/28
اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی حقوقی
 در این مقاله امر قضاوت شده و آثار امر قضاوت شده را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

شرایط و نحوه فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست 1398/06/09
شرایط و نحوه فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست
در این مقاله شرایط و نحوه فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست واخواهی خارج از مهلت 1398/05/05
نمونه دادخواست واخواهی خارج از مهلت
در این مقاله نمونه دادخواست واخواهی خارج از مهلت یا موعد را ارائه می کنیم . ... [بیشتر...]

وظایف دیوان عالی کشور 1397/04/21
وظایف دیوان عالی کشور
در این مقاله به بررسی وظایف دیوان عالی کشور خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

 اعاده دادرسی حقوقی 1397/04/14
اعاده دادرسی حقوقی
بنابراین در این مقاله به این موضوع می پردازیم که اعاده دادرسی حقوقی چیست و از چه احکامی می توان اعاده دادرسی نمود . ... [بیشتر...]

موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور 1397/04/06
موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور
در این مقاله نقض حکمی که از آن فرجام خواهی شده و موارد نقض حکمی که از آن فرجام خواهی شده را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

فرجام خواهی
Top