مطالب مربوط به برچسب: "دادخواست تجدید نظر"

مقالات آموزشی
تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت قانونی 1397/04/03
تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت قانونی
تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی مهلتی دارد و پس از اتمام آن دیگر امکان تجدیدنظر خواهی وجود ندارد . مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخا... [بیشتر...]

مهلت تجدید نظر خواهی از رأی و زمان آغاز درخواست 1397/04/02
مهلت تجدید نظر خواهی از رأی و زمان آغاز درخواست
در این مقاله این مطلب که مهلت تجدید نظر خواهی چقدر است و از چه زمانی آغاز می شود را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

تجدیدنظر خواهی از رای شورای حل اختلاف و مهلت آن 1397/08/06
تجدیدنظر خواهی از رای شورای حل اختلاف و مهلت آن
در این مقاله به بررسی تجدیدنظر خواهی از رای شورای حل اختلاف و مهلت آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

آرای قابل فرجام خواهی حقوقی 1397/06/06
آرای قابل فرجام خواهی حقوقی
در این مقاله به بررسی آرای قابل فرجام دادگاه تجدید نظر و آرای قابل فرجام دادگاه نخستین را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی 1397/05/27
جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی
در این مقاله ، تجدیدنظر خواهی حقوقی و جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی را مورد بررسی قرار می دهیم .   ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top