مطالب مربوط به برچسب: "طرق فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها "

مقالات آموزشی
موارد تقاضای اعاده دادرسی حقوقی 1397/04/05
موارد تقاضای اعاده دادرسی حقوقی
در این مقاله در خصوص اینکه در چه مواردی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود ، جهات اعاده دادرسی را مطرح می نماییم . ... [بیشتر...]

روش های اعتراض به رای دادگاه 1397/04/04
روش های اعتراض به رای دادگاه
اشخاصی که به رای صادر شده توسط دادگاه اعتراض داشته باشند ، روش هایی را در اختیار دارند تا با استفاده از آنها به حکم صادره اعتراض نمایند که از جمله مهم ترین این روش ها می توان ... [بیشتر...]

مهلت اعاده دادرسی حقوقی 1397/06/22
مهلت اعاده دادرسی حقوقی
در این مقاله به بررسی اعاده دادرسی حقوقی و مهلت اعاده دادرسی حقوقی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

آرای قابل فرجام خواهی حقوقی 1397/06/06
آرای قابل فرجام خواهی حقوقی
در این مقاله به بررسی آرای قابل فرجام دادگاه تجدید نظر و آرای قابل فرجام دادگاه نخستین را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

فرجام خواهی حقوقی چیست 1397/06/06
فرجام خواهی حقوقی چیست
در این مقاله به بررسی فرجام خواهی حقوقی ، مرجع رسیدگی به فرجام خواهی و آراء قابل فرجام خواهی حقوقی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

شرایط دعوای اعتراض ثالث 1397/06/01
شرایط دعوای اعتراض ثالث
در این مقاله آراء قابل اعتراض ثالث و اصحاب دعوای اعتراض ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

زمان طرح دعوی اعتراض ثالث 1397/05/29
زمان طرح دعوی اعتراض ثالث
در این مقاله دعوای اعتراض شخص ثالث و مهلت اقامه دعوای اعتراض ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم .   ... [بیشتر...]

دعوای اعتراض شخص ثالث 1397/05/29
دعوای اعتراض شخص ثالث
در این مقاله اعتراض شخص ثالث و دعوای اعتراض شخص ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

اعتراض به احکام قطعی دادگاه 1398/11/10
اعتراض به احکام قطعی دادگاه
طبق قانون حکم قطعی به حکمی گفته می شود که امکان تغییر در مفاد آن وجود ندارد و لازم الاجراست . عموما پس از صدور رای و گذشت مهلت اعتراض ، رای قطعی می شود . اما در مواردی می توان... [بیشتر...]

حکم قطعی چیست 1397/04/17
حکم قطعی چیست
در این مقاله به اینکه حکم قطعی چیست پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

 اعاده دادرسی حقوقی 1397/04/14
اعاده دادرسی حقوقی
بنابراین در این مقاله به این موضوع می پردازیم که اعاده دادرسی حقوقی چیست و از چه احکامی می توان اعاده دادرسی نمود . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top