مطالب مربوط به برچسب: "گواهی عدم پرداخت"

مقالات آموزشی
گواهی عدم پرداخت و مهلت دریافت آن 1397/02/11
گواهی عدم پرداخت و مهلت دریافت آن
در صورتی که چک به صورت بلامحل صادر شده باشد ، دارنده چک پس از مراجعه به بانک و عدم پرداخت وجه چک باید از بانک تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید . این گواهی مهم ترین سندی است که با... [بیشتر...]

مراحل اعلام مفقودی چک 1397/07/23
مراحل اعلام مفقودی چک
در صورتی که چک مفقود یا گم شده باشد ، صادر کننده چک می تواند به بانک مراجعه و دستور عدم پرداخت بدهد و ظرف یک هفته ، به مراجع صالح برای شکایت از چک مفقودی ( شورای حل اختلاف یا ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top