مطالب مربوط به برچسب: "قانون مجازات اسلامی"

مقالات آموزشی
مجازات شروع به جرم 1397/11/08
مجازات شروع به جرم
در این مقاله به بررسی مجازات شروع به جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

پرینت پیام های تلگرام برای اثبات رابطه نامشروع 1397/10/23
پرینت پیام های تلگرام برای اثبات رابطه نامشروع
در این مقاله به بررسی پرینت پیام های تلگرام و اثبات رابطه نامشروع می پردازیم . ... [بیشتر...]

رشوه چیست و مجازات آن 1397/10/05
رشوه چیست و مجازات آن
در این مقاله به بررسی اینکه رشوه چیست و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات مخفی کردن یا فرار متهم و مجرم 1397/10/05
مجازات مخفی کردن یا فرار متهم و مجرم
در این مقاله به بررسی مجازات مخفی کردن یا فراری دادن متهم یا مجرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات تکرار جرم چیست 1397/09/28
مجازات تکرار جرم چیست
در این مقاله به بررسی تکرار جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم جعل رایانه ای و مجازات آن 1397/09/27
جرم جعل رایانه ای و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم جعل رایانه ای و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

قصاص نفس چیست و شرایط اعمال آن 1397/09/27
قصاص نفس چیست و شرایط اعمال آن
در این مقاله به بررسی قصاص نفس و شرایط اعمال آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن 1397/09/26
جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دفاع مشروع چیست و شرایط آن 1397/09/25
دفاع مشروع چیست و شرایط آن
در این مقاله به بررسی دفاع مشروع و شرایط آن می پردازیم. ... [بیشتر...]

موانع مسئولیت کیفری 1397/09/25
موانع مسئولیت کیفری
در این مقاله به بررسی موانع مسئولیت کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات سردستگی گروه مجرمانه 1397/09/25
مجازات سردستگی گروه مجرمانه
در این مقاله به بررسی مجازات سردستگی گروه مجرمانه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

حبس تعلیقی چیست ؟ 1397/09/24
حبس تعلیقی چیست ؟
در شرایطی قاضی می تواند در مورد حبس های تعذیری درجه سه تا هشت ، حکم به حبس تعلیقی دهد به این معنا که اگر مجرم در زمان معینی جرمی مرتکب نشود محکومیت در مورد او اجرا نخواهد شد و... [بیشتر...]

مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال 1397/09/24
مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال
در این مقاله به بررسی مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی کودکان زیر 15 سال 1397/09/24
مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی کودکان زیر 15 سال
در این مقاله به بررسی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی کودکان زیر 15 سال می پردازیم . ... [بیشتر...]

آزادی مشروط و شرایط اعمال آن 1397/09/22
آزادی مشروط و شرایط اعمال آن
در این مقاله به بررسی تعریف آزادی مشروط و شرایط اعمال آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نظام نیمه آزادی چیست 1397/09/21
نظام نیمه آزادی چیست
در این مقاله به بررسی نظام نیمه آزادی می پردازیم . ... [بیشتر...]

قرار تعویق صدور حکم مراقبتی 1397/09/21
قرار تعویق صدور حکم مراقبتی
در این مقاله به بررسی قرار تعویق صدور حکم مراقبتی می پردازیم .    ... [بیشتر...]

قرار تعویق صدور حکم ، شرایط و انواع آن 1397/09/20
قرار تعویق صدور حکم ، شرایط و انواع آن
در این مقاله به بررسی قرار تعویق صدور حکم ، شرایط و انواع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اقدامات تامینی چیست و موسسه تامینی کجاست 1397/09/20
اقدامات تامینی چیست و موسسه تامینی کجاست
در این مقاله به بررسی اقدامات تامینی و معرفی موسسه تامینی می پردازیم . ... [بیشتر...]

رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی و مجازات آن 1397/09/19
رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی  نحوه رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات رانندگی بدون گواهینامه 1397/09/18
مجازات رانندگی بدون گواهینامه
در این مقاله به بررسی مجازات رانندگی بدون گواهینامه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

زنای به عنف و مجازات آن 1397/09/17
زنای به عنف و مجازات آن
در این مقاله به بررسی معنی زنای به عنف و مجازات زنای به عنف می پردازیم .  ... [بیشتر...]

حکم زنای فرد نابالغ 1397/09/13
حکم زنای فرد نابالغ
در این مقاله به بررسی حکم زنای فرد نابالغ می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اثبات زنا 1397/09/11
اثبات زنا
در این مقاله به بررسی اثبات زنا می پردازیم .  ... [بیشتر...]

زنای غیر محصنه چیست و حکم آن 1397/09/11
زنای غیر محصنه چیست و حکم آن
در این مقاله به بررسی زنای غیر محصنه چیست و حکم آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

زنای محصنه چیست و حکم آن 1397/09/10
زنای محصنه چیست و حکم آن
در این مقاله به بررسی زنای محصنه چیست و حکم آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع زنا 1397/09/08
انواع زنا
در این مقاله به بررسی انواع زنا می پردازیم .  ... [بیشتر...]

عفو و انواع آن 1397/09/06
عفو و انواع آن
در این مقاله به بررسی عفو و انواع آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات تعزیری چیست 1397/09/03
مجازات تعزیری چیست
در این مقاله به بررسی اینکه مجازات تعزیری چیست می پردازیم .   ... [بیشتر...]

تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی 1397/09/01
تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی
در این مقاله به بررسی تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی می پردازیم .   ... [بیشتر...]

تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری 1397/03/19
تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری
در این مقاله به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی می پردازیم .     ... [بیشتر...]

جرم جعل اسناد و مجازات آن 1397/08/19
جرم جعل اسناد و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم جعل اسناد و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه بخیه جراحات سر و صورت 1397/08/05
دیه بخیه جراحات سر و صورت
در این مقاله به بررسی دیه بخیه جراحات سر و صورت می پردازیم .    ... [بیشتر...]

مجازات جرم خیانت در امانت 1397/07/28
مجازات جرم خیانت در امانت
در این مقاله به بررسی مجازات جرم خیانت در امانت می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم خیانت در امانت چیست 1397/07/28
جرم خیانت در امانت چیست
در این مقاله به بررسی جرم خیانت در امانت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات جدید 1397/07/18
مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات جدید
در این مقاله به مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات جدید می پردازیم . ... [بیشتر...]

قانون جدید مبارزه با مواد مخدر سال 96 1397/07/10
قانون جدید مبارزه با مواد مخدر سال 96
در این مقاله به بررسی قانون جدید مبارزه با مواد مخدر سال 96 می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات حمل مواد مخدر 1397/07/01
مجازات حمل مواد مخدر
در این مقاله به بررسی مجازات حمل مواد مخدر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

معاونت در جرم و معاون جرم 1397/06/15
معاونت در جرم و معاون جرم
در این مقاله به معاونت در جرم و معاون جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

فرق اعدام با قصاص 1397/06/14
فرق اعدام با قصاص
در این مقاله به بررسی فرق قصاص با اعدام می پردازیم . ... [بیشتر...]

مسئول پرداخت دیه 1397/06/13
مسئول پرداخت دیه
در این مقاله به بررسی مسئول پرداخت دیه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه خراشیدگی صورت و بدن 1397/06/12
دیه خراشیدگی صورت و بدن
در این مقاله به بررسی دیه خراشیدگی پوست می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه قطع نخاع 1397/06/11
دیه قطع نخاع
در این مقاله به بررسی دیه قطع نخاع می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه شکستن ، در رفتن و ترک خوردن استخوان دنده 1397/06/10
دیه شکستن ، در رفتن و ترک خوردن استخوان دنده
در این مقاله به بررسی دیه استخوان دنده می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه از بین بردن و فلج شدن لب 1397/06/10
دیه از بین بردن و فلج شدن لب
در این مقاله به بررسی دیه لب می پردازیم .   ... [بیشتر...]

دیه پارگی لب 1397/06/07
دیه پارگی لب
در این مقاله به بررسی دیه پارگی هر دو لب و دیه پارگی یکی از دو لب می پردازیم .   ... [بیشتر...]

دیه ریش 1397/06/06
دیه ریش
در این مقاله به دیه ریش می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه کندن موی سر زن 1397/06/05
دیه کندن موی سر زن
در این مقاله به بررسی دیه کندن مو سر مرد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه کندن موی سر مرد 1397/06/05
دیه کندن موی سر مرد
در این مقاله به بررسی دیه کندن مو سر مرد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه زوال عقل یا نقصان عقلی 1397/06/04
دیه زوال عقل یا نقصان عقلی
در این مقاله به دیه زوال یا نقصان عقل ، زوال یا نقصان عقل بر اثر حادثه و قصاص مرتکب می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه پارگی پلک 1397/06/03
دیه پارگی پلک
در این مقاله به بررسی دیه پارگی پلک می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از بین بردن پلک 1397/06/03
دیه از بین بردن پلک
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن پلک  می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از دست دادن حس بویایی 1397/06/01
دیه از دست دادن حس بویایی
 در این مقاله به دیه از بین رفتن حس بویایی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه در آوردن چشم و از بین بردن آن 1397/05/30
دیه در آوردن چشم و از بین بردن آن
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن چشم می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه پارگی ، از بین بردن و فلج کردن لاله گوش 1397/05/29
دیه پارگی ، از بین بردن و فلج کردن لاله گوش
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن لاله گوش ، دیه پاره کردن لاله گوش و دیه فلج کردن لاله گوش می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از بین رفتن دندان 1397/05/28
دیه از بین رفتن دندان
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن همه دندان ها ، دیه از بین بردن دندان های جلو و دیه از بین رفتن دندان های عقب می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از ریشه کندن و شکستن دندان شیری 1397/05/28
دیه از ریشه کندن و شکستن دندان شیری
در این مقاله به بررسی دیه کندن دندان شیری در صورت رویش مجدد ، عدم رویش مجدد و دیه شکستن دندان شیری می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه شکستن گردن و نقص آن 1397/05/27
دیه شکستن گردن و نقص آن
در این مقاله به دیه شکستن گردن و کج شدن آن ، دیه شکستن گردن بدون خمیدگی گردن و دیه ناقص شدن گردن می پردازیم . ... [بیشتر...]

میزان دیه انواع صدمات وارد شده به بینی 1397/05/24
میزان دیه انواع صدمات وارد شده به بینی
در این مقاله به بررسی میزان​ دیه انواع صدمات وارده به بینی می پردازیم . ... [بیشتر...]

ارش چیست و نحوه محاسبه آن 1397/05/24
ارش چیست و نحوه محاسبه آن
در این مقاله به بررسی مفهوم ارش و نحوه محاسبه ارش می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات دایر کردن محل شرب خمر 1397/05/23
مجازات دایر کردن محل شرب خمر
در این مقاله به بررسی جرم دایر کردن محلی برای شرب خمر و مجازات دایر کردن محل شب خمر می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات قاچاق مشروبات الکلی 1397/05/23
مجازات قاچاق مشروبات الکلی
در این مقاله به بررسی جرم قاچاق مشروبات الکلی ، مجازات قاچاق مشروبات الکلی و مجازات قاچاق مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین 1397/05/21
مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین
در این مقاله به بررسی جرم حمل مشروبات الکلی ، مجازات حمل مشروبات الکلی و مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی در ماشین می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات شرب خمر 1397/05/20
مجازات شرب خمر
در این مقاله به بررسی شرب خمر ، مصادیق خمر و مجازات شرب خمر می پردازیم . ... [بیشتر...]

ارکان جرم سرقت 1397/05/18
ارکان جرم سرقت
 در این مقاله به بررسی ارکان جرم سرقت از جمله ربودن ، مال و تعلیق به غیر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نحوه اثبات جرم سرقت 1397/05/17
نحوه اثبات جرم سرقت
در این مقاله به بررسی نحوه اثبات جرم سرقت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم سرقت یا دزدی و انواع آن 1397/05/17
جرم سرقت یا دزدی و انواع آن
در این مقاله به بررسی مفهوم جرم سرقت و انواع جرم سرقت می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات جرم رابطه نامشروع و تبدیل آن به جریمه نقدی 1397/04/28
مجازات جرم رابطه نامشروع و تبدیل آن به جریمه نقدی
در این مقاله به مجازات جرم رابطه نامشروع ، مجازات رابطه نامشروع به اجبار و تبدیل مجازات رابطه نامشروع می پردازیم .  ... [بیشتر...]

حکم شهادت کذب در دادگاه و مجازات آن 1398/05/01
حکم شهادت کذب در دادگاه و مجازات آن
در این مقاله به بررسی شهادت کذب در دادگاه و پیامدهای حقوقی آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم رایانه ای چیست و مصادیق آن 1397/04/14
جرم رایانه ای چیست و مصادیق آن
در این مقاله به بررسی اینکه جرایم رایانه ای چیست و مصادیق جرم رایانه ای کدام است ، می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قانون مجازات اسلامی چیست 1397/04/12
قانون مجازات اسلامی چیست
 در این مقاله به بررسی تاریخچه قانون مجازات اسلامی ، قانون مجازات اسلامی چیست و تقسیم بندی آن می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top