مطالب مربوط به برچسب: "ادله اثبات دعوی در امور حقوقی"

مقالات آموزشی
نحوه اجرای تحقیقات محلی 1397/10/05
نحوه اجرای تحقیقات محلی
در این مقاله به توضیح تحقیق محلی چیست ، درخواست تحقیق محلی و توان اثباتی تحقیق محلی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری 1397/09/27
اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری
در این مقاله ارجاع پرونده به کارشناس ، اعتبار نظریه کارشناسی در امور حقوقی و اعتراض به نظریه کارشناس را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرایط شهادت در قانون مدنی 1397/03/27
شرایط شهادت در قانون مدنی
در این مقاله به بررسی شرایط شهادت در قانون مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

تامین خواسته و شرایط صدور آن 1397/09/15
تامین خواسته و شرایط صدور آن
در این مقاله به بررسی تامین خواسته و شرایط صدور آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

تامین دلیل و شرایط آن 1397/09/14
تامین دلیل و شرایط آن
در این مقاله به بررسی تامین دلیل و شرایط آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

کارشناس رسمی دادگستری کیست و وظایف او 1397/08/20
کارشناس رسمی دادگستری کیست و وظایف او
این روزها سیر پیشرفت تکنولوژی آنقدر سریع است که هیچکس قادر نیست تمام علوم و فنون زمان خود را فرا گیرد و قاضی هم از این قاعده مستثنا نیست . از این رو زمانی که قاضی در... [بیشتر...]

سند عادی چیست 1397/06/05
سند عادی چیست
در این مقاله ابتدا اینکه سند عادی چیست را مورد بررسی قرار داده و در ادامه ، اسناد عادی در حکم سند رسمی را مطرح می نماییم .  ... [بیشتر...]

سند رسمی چیست 1397/06/03
سند رسمی چیست
در این مقاله ابتدا تعریف سند رسمی و سپس ، ارکان و ویژگی های سند رسمی را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی 1397/05/27
جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی
در این مقاله ، تجدیدنظر خواهی حقوقی و جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی را مورد بررسی قرار می دهیم .   ... [بیشتر...]

سوگند یا قسم در حقوق چیست و انواع آن 1398/05/01
سوگند یا قسم در حقوق چیست و انواع آن
در این مقاله به بررسی سوگند یا قسم در دادگاه و انواع و اقسام آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران 1398/03/27
قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران
در این مقاله قاعده منع تحصیل دلیل چیست و اجرای قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شهادت دروغ و مجازات آن 1397/02/23
شهادت دروغ و مجازات آن
در این مقاله ابتدا به شرایط تحقق جرم شهادت دروغ پرداخته و در ادامه مجازات شهادت دروغ  و جبران خسارت شهادت دروغ را مطرح می کنیم . ... [بیشتر...]

دعوای ممانعت از حق و نحوه اثبات آن 1397/04/11
دعوای ممانعت از حق و نحوه اثبات آن
در این مقاله ابتدا دعوای ممانعت از حق چیست و چگونه می توان دعوای ممانعت از حق را اثبات نمود را بیان می نماییم . ... [بیشتر...]

شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود 1397/02/22
شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود
در این مقاله ابتدا شرایط قانونی شاهد برای شهادت ذکر می شود و در ادامه به جرح و تعدیل شهود و مدت زمان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری 1397/02/19
ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری
وقتی کسی علیه دیگری در دادسرای کیفری شکایت می کند یا به دادگاه عمومی دادخواست حقوقی می دهد ، که در بیان حقوقی دعوایی اقامه کرده است که وظیفه اثبات ادع... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top