دینا » برچسب ها » قرار قاطع دعوی

مطالب مربوط به برچسب: "قرار قاطع دعوی"

مقالات آموزشی
قرار عدم اهلیت 1397/09/27
قرار عدم اهلیت
در این مقاله به بررسی قرار عدم اهلیت می پردازیم . ... [بیشتر...]

موارد صدور قرار رد دعوا 1397/09/21
موارد صدور قرار رد دعوا
در این مقاله به بررسی موارد صدور قرار رد دعوا می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قرار رد دعوا چیست و شرایط صدور آن 1397/09/21
قرار رد دعوا چیست و شرایط صدور آن
در این مقاله به بررسی قرار رد دعوا و شرایط صدور آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نقض رای در دیوان عالی کشور یعنی چه 1397/08/06
نقض رای در دیوان عالی کشور یعنی چه
در این مقاله نقض رأی در دیوان عالی کشور  و  اقدامات دیوان عالی کشور پس از نقض را بررسی می نماییم .  ... [بیشتر...]

قرار ابطال دادخواست 1397/06/26
قرار ابطال دادخواست
در این مقاله به بررسی قرار ابطال دادخواست چیست ، موارد صدور قرار ابطال دادخواست و آثار قرار ابطال دادخواست خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

قرار عدم صلاحیت 1397/06/25
قرار عدم صلاحیت
در این مقاله به بررسی صلاحیت دادگاه پرداخته و سپس به توضیح معنی قرار عدم صلاحیت خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

قرار عدم استماع دعوا 1397/06/24
قرار عدم استماع دعوا
در این مقاله قصد داریم تا به بررسی قرار عدم استماع دعوا ، نمونه قرار عدم استماع دعوا و آثار قرار عدم استماع دعوا بپردازیم .  ... [بیشتر...]

سقوط دعوا 1397/06/21
سقوط دعوا
در این مقاله سقوط دعوا و موارد سقوط دعوا را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نمونه قرار ابطال دادخواست 1398/06/07
نمونه قرار ابطال دادخواست
در این مقاله نمونه قرار ابطال دادخواست را ارائه می نماییم . ... [بیشتر...]

نحوه تجدید نظر خواهی از قرار ابطال دادخواست 1398/06/05
نحوه تجدید نظر خواهی از قرار ابطال دادخواست
در این مقاله شرایط و نحوه تجدید نظرخواهی از قرار ابطال دادخواست را توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

اعتراض به قرار ابطال دادخواست و روش های آن 1398/06/05
اعتراض به قرار ابطال دادخواست و روش های آن
در این مقاله به بررسی اعتراض به قرار ابطال دادخواست و روش های آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

قرار امتناع از رسیدگی و موارد صدور آن 1397/04/19
قرار امتناع از رسیدگی و موارد صدور آن
در این مقاله اینکه قرار امتناع از رسیدگی چیست و در چه مواردی قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

قرار شبه قاطع چیست و انواع آن کدامند 1397/04/19
قرار شبه قاطع چیست و انواع آن کدامند
در این مقاله ابتدا اینکه قرار شبه قاطع چیست را مورد بررسی قرار داده و در ادامه انواع قرارهای شبه قاطع را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

 اعاده دادرسی حقوقی 1397/04/14
اعاده دادرسی حقوقی
بنابراین در این مقاله به این موضوع می پردازیم که اعاده دادرسی حقوقی چیست و از چه احکامی می توان اعاده دادرسی نمود . ... [بیشتر...]

قرارهای قاطع دعوا ، انواع و آثار آنها 1397/04/13
قرارهای قاطع دعوا ، انواع و آثار آنها
در این مقاله به قرارهای قاطع دعوا ، انواع قرارهای قاطع دعوا و آثار قرارهای قاطع دعوا خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

قرارهای اِعدادی یا مقدماتی ، انواع و آثار آنها 1397/04/13
قرارهای اِعدادی یا مقدماتی ، انواع و آثار آنها
در این مقاله قرارهای اعدادی یا مقدماتی ، انواع قرارهای اعدادی یا مقدماتی و آثار قرارهای اعدادی یا مقدماتی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

قرار چیست و انواع آن 1397/04/12
قرار چیست و انواع آن
در این مقاله ، به بررسی اینکه قرار چیست و انواع آن کدامند ، بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

قرار قاطع دعوی
Top