مطالب مربوط به برچسب: "قرارهای شبه قاطع"

مقالات آموزشی
قرار عدم صلاحیت 1397/06/25
قرار عدم صلاحیت
در این مقاله به بررسی صلاحیت دادگاه پرداخته و سپس به توضیح معنی قرار عدم صلاحیت خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

قرار امتناع از رسیدگی و موارد صدور آن 1397/04/19
قرار امتناع از رسیدگی و موارد صدور آن
در این مقاله اینکه قرار امتناع از رسیدگی چیست و در چه مواردی قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

قرار شبه قاطع چیست و انواع آن کدامند 1397/04/19
قرار شبه قاطع چیست و انواع آن کدامند
در این مقاله ابتدا اینکه قرار شبه قاطع چیست را مورد بررسی قرار داده و در ادامه انواع قرارهای شبه قاطع را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

قرارهای قاطع دعوا ، انواع و آثار آنها 1397/04/13
قرارهای قاطع دعوا ، انواع و آثار آنها
در این مقاله به قرارهای قاطع دعوا ، انواع قرارهای قاطع دعوا و آثار قرارهای قاطع دعوا خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

قرارهای اِعدادی یا مقدماتی ، انواع و آثار آنها 1397/04/13
قرارهای اِعدادی یا مقدماتی ، انواع و آثار آنها
در این مقاله قرارهای اعدادی یا مقدماتی ، انواع قرارهای اعدادی یا مقدماتی و آثار قرارهای اعدادی یا مقدماتی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

قرار چیست و انواع آن 1397/04/12
قرار چیست و انواع آن
در این مقاله ، به بررسی اینکه قرار چیست و انواع آن کدامند ، بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

قرارهای شبه قاطع
Top