مطالب مربوط به برچسب: "ادله اثبات دعوی در امور کیفری"

مقالات آموزشی
نحوه اجرای تحقیقات محلی 1397/10/05
نحوه اجرای تحقیقات محلی
در این مقاله به توضیح تحقیق محلی چیست ، درخواست تحقیق محلی و توان اثباتی تحقیق محلی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

شرایط شهادت در قانون مدنی 1397/03/27
شرایط شهادت در قانون مدنی
در این مقاله به بررسی شرایط شهادت در قانون مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

اثبات زنا 1397/09/11
اثبات زنا
در این مقاله به بررسی اثبات زنا می پردازیم .  ... [بیشتر...]

استشهادیه چیست 1397/08/22
استشهادیه چیست
در این مقاله به بررسی این که استشهادیه چیست می پردازیم .  ... [بیشتر...]

کارشناس رسمی دادگستری کیست و وظایف او 1397/08/20
کارشناس رسمی دادگستری کیست و وظایف او
در این مقاله به بررسی اینکه کارشناس رسمی دادگستری کیست و وظایف او می پردازیم .  ... [بیشتر...]

سازمان پزشکی قانونی کشور کجاست و وظایف آن 1397/08/05
سازمان پزشکی قانونی کشور کجاست و وظایف آن
در این مقاله به بررسی سازمان پزشکی قانونی کشور کجاست و وظایف آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

اعتبار اقرار در امور کیفری و شرایط آن 1397/07/12
اعتبار اقرار در امور کیفری و شرایط آن
در این مقاله به اعتبار اقرار در امور کیفری و شرایط آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

سند و انواع آن 1397/06/03
سند و انواع آن
در این مقاله به تعریف سند و انواع سند اعم از عادی و رسمی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

سند رسمی چیست 1397/06/03
سند رسمی چیست
در این مقاله ابتدا تعریف سند رسمی و سپس ، ارکان و ویژگی های سند رسمی را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب 1397/05/02
مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب
در این مقاله به بررسی مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب می پردازیم .  ... [بیشتر...]

سوگند یا قسم در حقوق چیست و انواع آن 1398/05/01
سوگند یا قسم در حقوق چیست و انواع آن
در این مقاله به بررسی سوگند یا قسم در دادگاه و انواع و اقسام آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران 1398/03/27
قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران
در این مقاله قاعده منع تحصیل دلیل چیست و اجرای قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شهادت دروغ و مجازات آن 1397/02/23
شهادت دروغ و مجازات آن
در این مقاله ابتدا به شرایط تحقق جرم شهادت دروغ پرداخته و در ادامه مجازات شهادت دروغ  و جبران خسارت شهادت دروغ را مطرح می کنیم . ... [بیشتر...]

علم قاضی 1398/03/23
علم قاضی
در این مقاله به بررسی اینکه علم قاضی چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود 1397/02/22
شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود
در این مقاله ابتدا شرایط قانونی شاهد برای شهادت ذکر می شود و در ادامه به جرح و تعدیل شهود و مدت زمان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری 1397/02/19
ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری
وقتی کسی علیه دیگری در دادسرای کیفری شکایت می کند یا به دادگاه عمومی دادخواست حقوقی می دهد ، که در بیان حقوقی دعوایی اقامه کرده است که وظیفه اثبات ادع... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

ادله اثبات دعوی در امور کیفری
Top