مطالب مربوط به برچسب: "قرار امتناع از رسیدگی"

مقالات آموزشی
نمونه دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه 1397/08/30
نمونه دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه
در این مقاله به بررسی طلاق به علت عدم پرداخت نفقه ، دادگاه صالح طلاق به علت عدم پرداخت نفقه و نمونه دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه خواهیم پ... [بیشتر...]

دعاوی خانوادگی و انواع آن 1397/08/25
دعاوی خانوادگی و انواع آن
در این مقاله به بررسی دعاوی خانوادگی ، انواع دعاوی خانوادگی و دادگاه صالح دعاوی خانوادگی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

امتناع از رسیدگی توسط دادرس و موارد آن 1398/04/24
امتناع از رسیدگی توسط دادرس و موارد آن
در این مقاله شرایط امتناع از رسیدگی توسط دادرس و اقدامات دادرس پس از امتناع از رسیدگی را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

رد دادرس در امور حقوقی و موارد آن 1397/04/20
رد دادرس در امور حقوقی و موارد آن
در این مقاله به اینکه ایراد رد دادرس چیست و موارد رد دادرس در امور حقوقی کدامند می پردازیم .   ... [بیشتر...]

قرار امتناع از رسیدگی و موارد صدور آن 1397/04/19
قرار امتناع از رسیدگی و موارد صدور آن
یکی از انواع قرارهایی که ممکن است دادگاه حین رسیدگی به دعوا صادر نماید ، قرار امتناع از رسیدگی است که به موجب آن ، دادگاه به دعوای طرح شده رسیدگی نخواهد کرد ؛ بلکه با صدور این... [بیشتر...]

قرار شبه قاطع چیست و انواع آن کدامند 1397/04/19
قرار شبه قاطع چیست و انواع آن کدامند
در این مقاله ابتدا اینکه قرار شبه قاطع چیست را مورد بررسی قرار داده و در ادامه انواع قرارهای شبه قاطع را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top