مطالب مربوط به برچسب: "اثبات دعوی با سند"

مقالات آموزشی
سند ملکی و انواع آن 1397/10/10
سند ملکی و انواع آن
در این مقاله به بررسی سند ملکی و انواع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

توان اجرایی و اثباتی سند رسمی 1397/08/26
توان اجرایی و اثباتی سند رسمی
در این مقاله به بررسی توان اجرایی سند رسمی و توان اثباتی سند رسمی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

سند عادی چیست 1397/06/05
سند عادی چیست
در این مقاله ابتدا اینکه سند عادی چیست را مورد بررسی قرار داده و در ادامه ، اسناد عادی در حکم سند رسمی را مطرح می نماییم .  ... [بیشتر...]

سند رسمی چیست 1397/06/03
سند رسمی چیست
در این مقاله ابتدا تعریف سند رسمی و سپس ، ارکان و ویژگی های سند رسمی را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

تعریف اسناد الکترونیک و اعتبار سنجی آن 1398/05/09
تعریف اسناد الکترونیک و اعتبار سنجی آن
در این مقاله اسناد الکترونیکی در ایران و اعتبار آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top