دینا » برچسب ها » جبران خسارت

مطالب مربوط به برچسب: "جبران خسارت"

مقالات آموزشی
مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد 1397/04/02
مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد
پذیرش مسئولیت های قراردادی اقتضا می کند که شخص متعهد ، به قراردادها و تعهدات خود پایبند مانده و به آن عمل نماید . در غیر این صورت ، تحت شرایطی می توان خسارت ناشی از عدم ا... [بیشتر...]

در چه مواردی حق حبس وجود ندارد ؟ 1397/03/30
در چه مواردی حق حبس وجود ندارد ؟
در این مقاله به بررسی مواردی که حق حبس وجود ندارد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

حق حبس و نحوه اعمال آن 1397/03/30
حق حبس و نحوه اعمال آن
در این مقاله می خواهیم به حق حبس و نحوه اعمال آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد 1397/10/04
خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد
در این مقاله به بررسی خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

خسارات دادرسی 1397/06/10
خسارات دادرسی
در این مقاله خسارات دادرسی ، مصادیق خسارات دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

اجرت المثل چیست 1398/09/05
اجرت المثل چیست
پرداخت اجرت المثل یکی از راه های جبران خسارت است که قانونگذار در شرایط و مواردی آن را الزام کرده است . اجرت المثل می تواند بهای کاری باشد که یک فرد انجام داده است و یا خس... [بیشتر...]

قولنامه چیست و هدف از تنظیم آن 1397/04/31
قولنامه چیست و هدف از تنظیم آن
در این مقاله بر آنیم تا مفهوم قولنامه ، هدف از انعقاد قولنامه و ویژگی ها قولنامه را بیان کنیم .  ... [بیشتر...]

وجه التزام چیست و نحوه تعیین آن 1397/04/20
وجه التزام چیست و نحوه تعیین آن
در این مقاله به بررسی مفهوم وجه التزام ، نحوه تعیین آن و قراردادهایی که می توان وجه التزام را در آنها شرط کرد ، می پردازیم .  ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top