دینا » برچسب ها » وقف

مطالب مربوط به برچسب: "وقف"

مقالات آموزشی
آرای قابل فرجام خواهی حقوقی 1397/06/06
آرای قابل فرجام خواهی حقوقی
در این مقاله به بررسی آرای قابل فرجام دادگاه تجدید نظر و آرای قابل فرجام دادگاه نخستین را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

مستثیات اقاله 1397/05/10
مستثیات اقاله
در این مقاله به بررسی مستثنیات اقاله از قیبل عقد نکاح ، عقدضمان ، عقد وقف می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط اجاره مال موقوفه 1397/04/30
شرایط اجاره مال موقوفه
 در این مقاله به بررسی شرایط اجاره مال موقوفه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

متولی وقف کیست ، نحوه تعیین و مدت زمان تولیت 1397/04/27
متولی وقف کیست ، نحوه تعیین و مدت زمان تولیت
انجام امور مربوط به مال موقوفه نیازمند تعیین شخصی است که به عنوان متولی مال موقوفه اقدامات لازم را در راستای حفظ مال موقوفه انجام داده و آن را به نحو احسن اداره نماید . ... [بیشتر...]

اداره مال موقوفه توسط چند متولی 1397/04/27
اداره مال موقوفه توسط چند متولی
در این مقاله می خواهیم به موضوع شیوه های اداره کردن مال موقوفه توسط چند متولی بپردازیم .  ... [بیشتر...]

موارد عزل متولی وقف و نحوه آن 1397/04/26
موارد عزل متولی وقف و نحوه آن
در این مقاله به بررسی موارد عزل متولی می پردازیم . ... [بیشتر...]

وظایف متولی چیست و نحوه واگذاری آن به دیگری 1397/04/26
وظایف متولی چیست و نحوه واگذاری آن به دیگری
در این مقاله به بررسی وظایف متولی و واگذاری وظایفِ متولی به دیگری می پردازیم . ... [بیشتر...]

وقف چیست و ارکان آن 1397/04/25
وقف چیست و ارکان آن
در این مقاله ارکان عقد وقف از جمله واقف ، موقوف علیهم و موقوف را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه و ساختار آن 1397/04/25
وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه و ساختار آن
در این مقاله به بررسی وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه ، مراکز تشکیل دهنده و ساختار داخلی آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

تعریف وقف عام و وقف خاص و تفاوت آنها 1397/04/24
تعریف وقف عام و وقف خاص و تفاوت آنها
در این مقاله به بررسی انواع وقف از جمله وقف عام ، وقف خاص و تفاوت وقف عام و وقف خاص می پردازیم .   ... [بیشتر...]

استثنائات فروش مال موقوفه 1397/04/24
استثنائات فروش مال موقوفه
در این مقاله نظام ویژه فروش مال موقوفه و موارد فروش مال موقوفه را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

وقف
Top