دینا » برچسب ها » سند رسمی

مطالب مربوط به برچسب: "سند رسمی"

مقالات آموزشی
سند ملکی و انواع آن 1397/10/10
سند ملکی و انواع آن
در این مقاله به بررسی سند ملکی و انواع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور 1397/09/18
اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور
در این مقاله به بررسی اسناد تنظیمی در خارج از کشور و اعتبار اسناد تنظیمی در خارج از کشور خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه 1397/09/08
شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه
در این مقاله به بررسی شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

توان اجرایی و اثباتی سند رسمی 1397/08/26
توان اجرایی و اثباتی سند رسمی
در این مقاله به بررسی توان اجرایی سند رسمی و توان اثباتی سند رسمی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

مهلت گرفتن شناسنامه برای نوزادان 1397/08/21
مهلت گرفتن شناسنامه برای نوزادان
در این مقاله به بررسی ثبت ولادت طفل و مهلت قانونی ثبت ولادت طفل خواهیم پرداخت  ... [بیشتر...]

اثبات وکالت وکیل در دادگاه 1397/08/15
اثبات وکالت وکیل در دادگاه
در این مقاله به بررسی اینکه اثبات وکالت چیست و اثبات وکالت وکیل در دادگاه خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

اعتبار کپی سند رسمی 1397/08/05
اعتبار کپی سند رسمی
از آن جهت که سند رسمی یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی محسوب می گردد ، بحث معتبر بودن کپی یا رونوشت اسناد رسمی موضوعی مهم است که به ویژه در صورت در اختیار نداشتن... [بیشتر...]

اسناد ثبت احوال و انواع آن 1397/08/02
اسناد ثبت احوال و انواع آن
در این مقاله ابتدا مفهوم اسناد ثبت احوال و سپس انواع اسناد ثبت احوال را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

مطالبه مهریه از طریق ثبت 1397/07/21
مطالبه مهریه از طریق ثبت
در این مقاله  ابتدا روش های مطالبه مهریه را مطرح نموده و در ادامه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت را بررسی می نماییم .  ... [بیشتر...]

راه های مطالبه مهریه 1397/07/01
راه های مطالبه مهریه
در این مقاله ابتدا به تشریح مطالبه مهریه پرداخته و در ادامه ، روش های مطالبه مهریه را مطرح می نماییم . ... [بیشتر...]

سند عادی چیست 1397/06/05
سند عادی چیست
در این مقاله ابتدا اینکه سند عادی چیست را مورد بررسی قرار داده و در ادامه ، اسناد عادی در حکم سند رسمی را مطرح می نماییم .  ... [بیشتر...]

سند و انواع آن 1397/06/03
سند و انواع آن
سند به معنای نوشته ای است که نقش مهمی در اثبات یک ادعا در دادگاه داشته و در مقام دفاع از خود نیز مورد استفاده قرار می گیرد . لازم به ذکر است که اسناد را می توان به دو دسته اسن... [بیشتر...]

سند رسمی چیست 1397/06/03
سند رسمی چیست
در این مقاله ابتدا تعریف سند رسمی و سپس ، ارکان و ویژگی های سند رسمی را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

تشریفات ثبت ازدواج دائم 1397/05/15
تشریفات ثبت ازدواج دائم
در این مقاله لزوم ثبت ازدواج دائم و تشریفات ثبت ازدواج دائم را مورد برسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

مطالبه مهریه عقد موقت 1397/05/02
مطالبه مهریه عقد موقت
در این مقاله به بررسی مطالبه مهریه عقد موقت ثبت شده و مطالبه مهریه عقد موقت ثبت نشده خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی 1398/06/28
دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی
در این مقاله به بررسی دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی می پردازیم . ... [بیشتر...]

تعریف اسناد الکترونیک و اعتبار سنجی آن 1398/05/09
تعریف اسناد الکترونیک و اعتبار سنجی آن
در این مقاله اسناد الکترونیکی در ایران و اعتبار آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

ابطال سند مجعول در دادگاه 1398/04/26
ابطال سند مجعول در دادگاه
در این مقاله تعیین تکلیف سند مجعول یا ابطال سند جعلی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نحوه تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور 1398/04/25
نحوه تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور
در این مقاله به بررسی تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور و شرایط آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

اسناد مسلم الصدور و انواع آن 1398/04/23
اسناد مسلم الصدور و انواع آن
در این مقاله قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که اسناد مسلم الصدور به چه معناست و انواع اسناد مسلم الصدور کدامند . ... [بیشتر...]

راه های تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه 1398/04/23
راه های تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه
در این مقاله راه های تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند 1398/04/22
قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند
در این مقاله رسیدگی به اصالت سند در دادگاه و صدور قرار رسیدگی به اصالت سند را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

انواع اصول عملیه در حقوق 1398/03/27
انواع اصول عملیه در حقوق
در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع اصول عملیه در حقوق بپردازیم . ... [بیشتر...]

استثنائات قاعده البینه علی المدعی 1398/03/26
استثنائات قاعده البینه علی المدعی
در این مقاله استثنائات قاعده البینه علی المدعی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top