دینا » برچسب ها » شرایط شاهد

مطالب مربوط به برچسب: "شرایط شاهد"

مقالات آموزشی
شرایط شهادت در قانون مدنی 1397/03/27
شرایط شهادت در قانون مدنی
در این مقاله به بررسی شرایط شهادت در قانون مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

نحوه تحقیق از شهود یا مطلعین 1397/07/08
نحوه تحقیق از شهود یا مطلعین
در این مقاله به بررسی نحوه تحقیق از شهود یا مطلعین می پردازیم . ... [بیشتر...]

جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی 1397/05/27
جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی
در این مقاله ، تجدیدنظر خواهی حقوقی و جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی را مورد بررسی قرار می دهیم .   ... [بیشتر...]

جرح و تعدیل گواه ، موارد و مهلت آن 1398/04/30
جرح و تعدیل گواه ، موارد و مهلت آن
در این مقاله به بررسی جرح و تعدیل گواه ، موارد جرح و تعدیل گواه و مهلت جرح و تعدیل گواه می پردازیم . ... [بیشتر...]

اعتبار شهادت کتبی در دادگاه 1398/04/29
اعتبار شهادت کتبی در دادگاه
در این مقاله اعتبار شهادت کتبی در دادگاه یا شهادت نامه کتبی را توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

شرایط گواهی در دادگاه 1398/04/29
شرایط گواهی در دادگاه
در این مقاله شرایط گواهی در دادگاه یا شرایط گواهی گواهان را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرایط شاهد در دادگاه 1398/04/28
شرایط شاهد در دادگاه
در این مقاله به بررسی شرایط شاهد یا گواه در دادگاه می پردازیم . ... [بیشتر...]

شهادت دروغ و مجازات آن 1397/02/23
شهادت دروغ و مجازات آن
در این مقاله ابتدا به شرایط تحقق جرم شهادت دروغ پرداخته و در ادامه مجازات شهادت دروغ  و جبران خسارت شهادت دروغ را مطرح می کنیم . ... [بیشتر...]

شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود 1397/02/22
شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود
در این مقاله ابتدا شرایط قانونی شاهد برای شهادت ذکر می شود و در ادامه به جرح و تعدیل شهود و مدت زمان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top