دینا » برچسب ها » شهادت دروغ

مطالب مربوط به برچسب: "شهادت دروغ"

مقالات آموزشی
شرایط شهادت در قانون مدنی 1397/03/27
شرایط شهادت در قانون مدنی
در این مقاله به بررسی شرایط شهادت در قانون مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

رجوع شاهد از شهادت در دادگاه و پیامدهای آن 1398/05/05
رجوع شاهد از شهادت در دادگاه و پیامدهای آن
در این مقاله به بررسی رجوع از شهادت در دادگاه و پیامدهای رجوع از شهادت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

حکم شهادت کذب در دادگاه و مجازات آن 1398/05/01
حکم شهادت کذب در دادگاه و مجازات آن
در این مقاله به بررسی شهادت کذب در دادگاه و پیامدهای حقوقی آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

تشریفات استماع شهادت شهود 1398/04/31
تشریفات استماع شهادت شهود
در این مقاله به بررسی استماع شهادت شهود در دادگاه یا استماع گواهی گواهان می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرح و تعدیل گواه ، موارد و مهلت آن 1398/04/30
جرح و تعدیل گواه ، موارد و مهلت آن
در این مقاله به بررسی جرح و تعدیل گواه ، موارد جرح و تعدیل گواه و مهلت جرح و تعدیل گواه می پردازیم . ... [بیشتر...]

دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود 1398/04/30
دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود
در این مقاله دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود یا گواهی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

اعتبار شهادت کتبی در دادگاه 1398/04/29
اعتبار شهادت کتبی در دادگاه
در این مقاله اعتبار شهادت کتبی در دادگاه یا شهادت نامه کتبی را توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

شرایط گواهی در دادگاه 1398/04/29
شرایط گواهی در دادگاه
در این مقاله شرایط گواهی در دادگاه یا شرایط گواهی گواهان را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرایط شاهد در دادگاه 1398/04/28
شرایط شاهد در دادگاه
در این مقاله به بررسی شرایط شاهد یا گواه در دادگاه می پردازیم . ... [بیشتر...]

شهادت دروغ و مجازات آن 1397/02/23
شهادت دروغ و مجازات آن
در این مقاله ابتدا به شرایط تحقق جرم شهادت دروغ پرداخته و در ادامه مجازات شهادت دروغ  و جبران خسارت شهادت دروغ را مطرح می کنیم . ... [بیشتر...]

شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود 1397/02/22
شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود
در این مقاله ابتدا شرایط قانونی شاهد برای شهادت ذکر می شود و در ادامه به جرح و تعدیل شهود و مدت زمان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top