دینا » برچسب ها » دعوی کیفری

مطالب مربوط به برچسب: "دعوی کیفری"

مقالات آموزشی
میانجیگری چیست 1397/10/01
میانجیگری چیست
در این مقاله به بررسی این که میانجیگری چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

دفاع مشروع چیست و شرایط آن 1397/09/25
دفاع مشروع چیست و شرایط آن
در این مقاله به بررسی دفاع مشروع و شرایط آن می پردازیم. ... [بیشتر...]

نحوه شکایت از نگهداری حیوانات در اپارتمان 1397/09/18
نحوه شکایت از نگهداری حیوانات در اپارتمان
از آن جهت که نگهداری حیوانات در آپارتمان ممکن است سبب ایجاد مزاحمت هایی برای ساکنان آپارتمان بشود ، امکان شکایت از دارنده حیوان وجود خواهد داشت . لازم به ذکر است که شکایت... [بیشتر...]

نحوه اجرای احکام کیفری 1397/09/17
نحوه اجرای احکام کیفری
در این مقاله به بررسی نحوه اجرای احکام کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]

تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری 1397/09/03
تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری
در این مقاله به بررسی تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]

دادگاه کیفری یک و صلاحیت آن 1397/08/02
دادگاه کیفری یک و صلاحیت آن
در این مقاله به بررسی دادگاه کیفری یک می پردازیم .  ... [بیشتر...]

ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری 1397/07/23
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری
در این مقاله به ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اعتبار اقرار در امور کیفری و شرایط آن 1397/07/12
اعتبار اقرار در امور کیفری و شرایط آن
در این مقاله به اعتبار اقرار در امور کیفری و شرایط آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

قرار جلب دادرس چیست 1397/07/02
قرار جلب دادرس چیست
در این مقاله به بررسی قرار جلب دادرس می پردازیم . ... [بیشتر...]

تفهیم اتهام یعنی چه 1397/05/08
تفهیم اتهام یعنی چه
در این مقاله به بررسی معنی تفهیم اتهام ، زمان تفهیم اتهام​ ، تفهیم اتهام و تخفیف در مجازات می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مقام صالح صادر کننده قرار اناطه کیفری 1397/05/06
مقام صالح صادر کننده قرار اناطه کیفری
در این مقاله به بررسی مقام صالح صادر کننده قرار اناطه کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صدور قرار اناطه کیفری و مدت اعتبار آن 1397/05/06
صدور قرار اناطه کیفری و مدت اعتبار آن
در این مقاله به بررسی صدور قرار اناطه کیفری ، مرجع صدور قرار اناطه کیفری و مدت اعتبار قرار اناطه کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

محدودیت های متهم در قرار تعلیق تعقیب 1397/05/03
محدودیت های متهم در قرار تعلیق تعقیب
در این مقاله به بررسی محدودیت های ناشی از قرار تعلیق تعقیب می پردازیم . ... [بیشتر...]

مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب 1397/05/02
مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب
در این مقاله به بررسی مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب می پردازیم .  ... [بیشتر...]

موارد صدور قرار تعلیق تعقیب 1397/05/02
موارد صدور قرار تعلیق تعقیب
در این مقاله به بررسی موارد صدور قرار تعلیق تعقیب و مواردی که نمی توان قرار تعلیق تعقیب صادر کرد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

لغو قرار تعلیق تعقیب 1397/05/01
لغو قرار تعلیق تعقیب
در این مقاله قصد داریم موارد لغو قرار تعلیق تعقیب را بررسی کنیم . ... [بیشتر...]

شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب 1397/05/01
شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب
در این مقاله به صدور قرار تعلیق تعقیب ، شرایط عمومی و شرایط خاص صدور قرار تعلیق تعقیب خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

دادگاه کیفری و صلاحیت آن 1398/07/29
دادگاه کیفری و صلاحیت آن
در این مقاله به بررسی اینکه دادگاه کیفری و صلاحیت دادگاه کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]

قرار تعلیق تعقیب در آیین دادرسی کیفری 1397/04/31
قرار تعلیق تعقیب در آیین دادرسی کیفری
در این مقاله قصد داریم تعریف تعلیق تعقیب ، قرار تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری و چگونگی صدور آن را بیان کنیم .  ... [بیشتر...]

دعوای حقوقی و کیفری و تفاوت آنها 1397/02/23
دعوای حقوقی و کیفری و تفاوت آنها
دعاوی که معمولا افراد برای احقاق حقوق قانونی خود در دادگاه ها انجام می دهند را می توان به انواع و اقسام متفاوتی تقسیم بندی کرد که یکی از این تقسیم بندی ها ، تقسیم دعاوی به حقو... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top