دینا » برچسب ها » بازپرس

مطالب مربوط به برچسب: "بازپرس"

مقالات آموزشی
دادستان کیست و وظایف او 1397/04/05
دادستان کیست و وظایف او
در این مقاله به بررسی اینکه دادستان کیست ، وظایف قضایی و اداری او و تقسیم بندی دادستان ها می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قرار نهایی صادر شد یعنی چه 1397/07/22
قرار نهایی صادر شد یعنی چه
در این مقاله به بررسی معنای صدور قرار نهایی می پردازیم . ... [بیشتر...]

ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1397/07/17
ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری
در این مقاله به بررسی ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

کیفرخواست چیست ، مندرجات و اعتراض به آن 1397/06/31
کیفرخواست چیست ، مندرجات و اعتراض به آن
در این مقاله به بررسی کیفرخواست چیست ، مندرجات و اعتراض به آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

ممنوع الخروجی متهم از کشور 1397/06/24
ممنوع الخروجی متهم از کشور
در این مقاله به ممنوع الخروجی متهم از کشور می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صلاحیت بازپرس و موارد آن 1398/05/22
صلاحیت بازپرس و موارد آن
در این مقاله به بررسی اینکه صلاحیت بازپرس و موارد آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صدور انواع قرار نهایی در دادسرا 1397/04/11
صدور انواع قرار نهایی در دادسرا
در این مقاله به بررسی انواع قرار نهایی در دادسرا می پردازیم . ... [بیشتر...]

سلسه مراتب مقامات قضایی در دادسرا 1397/04/11
سلسه مراتب مقامات قضایی در دادسرا
در این مقاله به بررسی سلسله مراتب مقامات قضایی دادسرا می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازپرس یا قاضی پرونده کیست و وظایف او 1397/04/10
بازپرس یا قاضی پرونده کیست و وظایف او
در این مقاله به بررسی اینکه بازپرس کیست و وظایف او چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

انواع دادیار 1397/04/10
انواع دادیار
در این مقاله به بررسی انواع دادیار می پردازیم . ... [بیشتر...]

دادیار کیست 1397/04/09
دادیار کیست
در این مقاله به بررسی اینکه دادیار کیست و رابطه دادیار و دادستان می پردازیم . ... [بیشتر...]

وظایف دادسرای عمومی و انقلاب 1397/04/06
وظایف دادسرای عمومی و انقلاب
در این مقاله به بررسی وظایف دادسرا از جمله کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

بازپرس
Top