مطالب مربوط به برچسب: "آیین دادرسی مدنی"

مقالات آموزشی
مهلت فرجام خواهی و زمان آغاز آن 1397/04/05
مهلت فرجام خواهی و زمان آغاز آن
در این مقاله به اینکه مهلت فرجام خواهی چقدر است و مهلت فرجام خواهی از چه زمانی آغاز می شود خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

موارد تقاضای اعاده دادرسی حقوقی 1397/04/05
موارد تقاضای اعاده دادرسی حقوقی
در این مقاله در خصوص اینکه در چه مواردی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود ، جهات اعاده دادرسی را مطرح می نماییم . ... [بیشتر...]

تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت قانونی 1397/04/03
تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت قانونی
در این مقاله تجدید نظر خواهی در خارج از مهلت قانونی و موارد تجدید نظر خواهی خارج از مهلت قانونی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

صدور قرار رد دادخواست 1397/04/02
صدور قرار رد دادخواست
در این مقاله موارد رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه و موارد رد دادخواست توسط دادگاه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نحوه ارائه پیوست های دادخواست 1397/03/31
نحوه ارائه پیوست های دادخواست
در این مقاله به بررسی پیوست های دادخواست و نکات مربوط به آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

دعوای تصرف عدوانی حقوقی 1397/03/30
دعوای تصرف عدوانی حقوقی
در این مقاله به توضیح دعوای تصرف عدوانی حقوقی و اقامه دعوای تصرف عدوانی حقوقی می پردازیم . ... [بیشتر...]

دادگاه خانواده در چه مواردی صلاحیت دارد 1397/03/28
دادگاه خانواده در چه مواردی صلاحیت دارد
در این مقاله دادگاه خانواده و موارد صلاحیت دادگاه خانواده را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

حکم غیابی چیست و چه تفاوتی با حکم حضوری دارد 1397/03/24
حکم غیابی چیست و چه تفاوتی با حکم حضوری دارد
در این مقاله حکم غیابی و تفاوت آن با حکم حضوری توضیح داده می شود . ... [بیشتر...]

دادخواست چیست و نحوه تنظیم دادخواست 1397/03/22
دادخواست چیست و نحوه تنظیم دادخواست
در این مقاله ابتدا به بررسی کلیاتی راجع به فرم دادخواست پرداخته و در ادامه به نحوه تنظیم دادخواست خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری 1397/09/03
تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری
در این مقاله به بررسی تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]

ابلاغیه و احکام مربوط به آن 1397/03/20
ابلاغیه و احکام مربوط به آن
در این مقاله قصد داریم تا با بررسی اینکه ابلاغیه چیست ، احکام مربوط به ابلاغ را نیز شرح دهیم . ... [بیشتر...]

استرداد دادخواست و مهلت آن 1397/08/07
استرداد دادخواست و مهلت آن
در این مقاله به بررسی دادخواست ، استرداد دادخواست و مهلت استرداد دادخواست می پردازیم .  ... [بیشتر...]

سامانه قضایی ثنا 1397/07/08
سامانه قضایی ثنا
در این مقاله به بررسی ابلاغ اوراق قضایی ، سامانه ابلاغ قضایی ثنا و راهنمای سامانه ابلاغ قضایی ثنا خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

هزینه دادرسی و تعرفه های خدمات قضایی در سال 97 1397/07/03
هزینه دادرسی و تعرفه های خدمات قضایی در سال 97
در این مقاله به بررسی هزینه دادرسی در سال 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

سند رسمی چیست 1397/06/03
سند رسمی چیست
در این مقاله ابتدا تعریف سند رسمی و سپس ، ارکان و ویژگی های سند رسمی را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

اصل برائت چیست 1397/05/08
اصل برائت چیست
در این مقاله به بررسی مفهوم اصل برائت و معنی " اصل بر برائت است " و اصل برائت در قانون می پردازیم . ... [بیشتر...]

دعوای حقوقی و کیفری و تفاوت آنها 1397/02/23
دعوای حقوقی و کیفری و تفاوت آنها
در این مقاله به بررسی دعوای حقوقی و دعوای کیفری و تفاوت آنها می پردازیم . ... [بیشتر...]

آیین دادرسی مدنی چیست و چه فایده ای دارد 1397/04/10
آیین دادرسی مدنی چیست و چه فایده ای دارد
در این مقاله اینکه آیین دادرسی مدنی چیست و آیین دادرسی مدنی چه فایده ای دارد را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

آیین دادرسی مدنی
Top