دینا » برچسب ها » اظهارنامه

مطالب مربوط به برچسب: "اظهارنامه"

مقالات آموزشی
پاسخ به اظهارنامه عدم تمکین 1397/10/02
پاسخ به اظهارنامه عدم تمکین
در صورتی که اظهارنامه ای بابت عدم تمکین به زوجه ارسال شده باشد ، زوجه این حق را دارد که به آن اظهارنامه پاسخ داده و در صورتی که دلیل موجهی برای عدم تمکین دارد ، در پاسخ ب... [بیشتر...]

نمونه اظهارنامه عدم تمکین زن 1397/10/01
نمونه اظهارنامه عدم تمکین زن
در این مقاله به بررسی عدم تمکین از شوهر ، اظهارنامه عدم تمکین زن و نمونه اظهارنامه عدم تمکین زن خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

اظهارنامه عدم تمکین زن 1397/10/01
اظهارنامه عدم تمکین زن
در این مقاله به توضیح عدم تمکین زن ، اظهارنامه چیست و  اظهارنامه عدم تمکین زوجه خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

تصرف امانی چیست 1397/09/18
تصرف امانی چیست
در این مقاله به بررسی تصرف امانی و اقامه دعوای تصرف امانی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

اظهارنامه حقوقی 1397/07/29
اظهارنامه حقوقی
در این مقاله به بررسی اینکه اظهارنامه حقوقی چیست ، کاربرد اظهارنامه حقوقی و اظهارنامه الکترونیکی حقوقی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

ثبت اظهارنامه الکترونیکی قضایی 1397/05/23
ثبت اظهارنامه الکترونیکی قضایی
در این مقاله به بررسی ثبت اظهارنامه الکترونیکی قضایی و مراحل ثبت اظهارنامه الکترونیکی قضایی می پردازیم .   ... [بیشتر...]

نحوه تنظیم اظهارنامه قضایی 1397/05/22
نحوه تنظیم اظهارنامه قضایی
اظهارنامه قضایی یکی از مهم ترین ابزارهایی است که اشخاص برای مطالبه حق و حقوق قانونی شان ، قبل از مراجعه به مراجع قضایی ، در اختیار دارند و لذا می توانند با تنظیم و ارسال یک اظ... [بیشتر...]

اظهارنامه قضایی الکترونیکی 1397/05/22
اظهارنامه قضایی الکترونیکی
در این مقاله ، به بررسی اظهارنامه قضایی و اظهارنامه قضایی الکترونیکی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

موارد الزامی ارسال اظهارنامه 1397/05/21
موارد الزامی ارسال اظهارنامه
بر اساس قانون ، ارسال اظهارنامه برای مطالبه حقوق قانونی اختیاری است که به اشخاص داده شده است ؛ با این حال در مواردی ارسال اظهارنامه ضروری و الزامی است که از جمله آنها می توان ... [بیشتر...]

اظهارنامه قضایی چیست و چه کاربردی دارد 1397/05/21
اظهارنامه قضایی چیست و چه کاربردی دارد
در این مقاله اینکه اظهارنامه چیست و اظهارنامه چه کاربردی دارد را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نمونه اظهارنامه استرداد جهیزیه 1398/12/20
نمونه اظهارنامه استرداد جهیزیه
بر اساس رویه قضایی ، زن مالک جهیزیه ای است که به منزل شوهر برده است ؛ فلذا قبل از اینکه به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست استرداد جهیزیه دهد ،می تواند نمونه اظهارنامه ای ت... [بیشتر...]

نحوه تنظیم اظهارنامه مطالبه نفقه زن و نمونه آن 1398/09/17
نحوه تنظیم اظهارنامه مطالبه نفقه زن و نمونه آن
یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی که در راستای مطالبه حقوق قانونی مورد استفاده قرار می گیرد ، اظهارنامه حقوقی است که با ارسال آن ، می توان حقوق متعددی از جمله نفقه زن را مطالبه ... [بیشتر...]

اظهارنامه الزام به تمکین زوجه 1398/05/30
اظهارنامه الزام به تمکین زوجه
در این مقاله اظهارنامه الزام به تمکین زوجه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نمونه اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک 1398/05/26
نمونه اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک
در این مقاله اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک ، نمونه و متن آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

راهنمای جامع سامانه ثنا 1398/02/04
راهنمای جامع سامانه ثنا
در این مقاله راهنمای جامع استفاده از سامانه ثنا را ارئه می نماییم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top