مطالب مربوط به برچسب: "نحوه تنظیم اظهارنامه"

مقالات آموزشی
نمونه اظهارنامه عدم تمکین زن 1397/10/01
نمونه اظهارنامه عدم تمکین زن
در این مقاله به بررسی عدم تمکین از شوهر ، اظهارنامه عدم تمکین زن و نمونه اظهارنامه عدم تمکین زن خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

اظهارنامه عدم تمکین زن 1397/10/01
اظهارنامه عدم تمکین زن
در این مقاله به توضیح عدم تمکین زن ، اظهارنامه چیست و  اظهارنامه عدم تمکین زوجه خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

نحوه تنظیم اظهارنامه قضایی 1397/05/22
نحوه تنظیم اظهارنامه قضایی
اظهارنامه قضایی یکی از مهم ترین ابزارهایی است که اشخاص برای مطالبه حق و حقوق قانونی شان ، قبل از مراجعه به مراجع قضایی ، در اختیار دارند و لذا می توانند با تنظیم و ارسال یک اظ... [بیشتر...]

اظهارنامه قضایی چیست و چه کاربردی دارد 1397/05/21
اظهارنامه قضایی چیست و چه کاربردی دارد
در این مقاله اینکه اظهارنامه چیست و اظهارنامه چه کاربردی دارد را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نمونه اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک 1398/05/26
نمونه اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک
در این مقاله اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک ، نمونه و متن آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

راهنمای جامع سامانه ثنا 1398/02/04
راهنمای جامع سامانه ثنا
در این مقاله راهنمای جامع استفاده از سامانه ثنا را ارئه می نماییم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top