دینا » برچسب ها » عقد اجاره

مطالب مربوط به برچسب: "عقد اجاره"

مقالات آموزشی
حکم تخلیه مستاجر 1397/09/12
حکم تخلیه مستاجر
در این مقاله به بررسی نحوه گرفتن حکم تخلیه مستاجر می پردازیم . ... [بیشتر...]

حقوق و تکالیف مستاجر 1397/09/05
حقوق و تکالیف مستاجر
در این مقاله به بررسی حقوق و تکالیف مستاجر می پردازیم . ... [بیشتر...]

حقوق و تکالیف موجر 1397/09/05
حقوق و تکالیف موجر
در این مقاله به بررسی حقوق و تکالیف موجر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اجور معوقه و نحوه مطالبه آن 1397/08/29
اجور معوقه و نحوه مطالبه آن
در این مقاله به بررسی اجور معوقه و نحوه مطالبه آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل 1397/07/10
فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل
بر اساس قانون مدنی ، عقد اجاره عقدی لازم است و هر یک از طرفین ( اجاره دهنده و مستاجر ) باید بدان پایبند باشند . با این حال در مواردی ممکن است که مستاجر بتواند قرارداد اجاره را... [بیشتر...]

نمونه قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری 1397/07/09
نمونه قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری
در این مقاله به بررسی نمونه قرارداد اجاره مغازه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قرارداد اجاره ، انواع و اوصاف آن 1397/07/07
قرارداد اجاره ، انواع و اوصاف آن
در این مقاله به بررسی قرارداد اجاره اوصاف و انواع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن 1397/07/05
فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن
در این مقاله به فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان 1397/07/04
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان
برای انعقاد قرارداد اجاره منزل ، طرفین اعم از موجر و مستاجر باید قراردادی را تنظیم کنند تا به صورت دقیق ، همه موارد حقوقی در آن لحاظ شده باشد . برای انعقاد قرارداد اجاره منزل ... [بیشتر...]

قوانین روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1376 1398/07/29
قوانین روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1376
در این مقاله به بررسی قوانین روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1376 می پردازیم .   ... [بیشتر...]

شرایط اجاره مال موقوفه 1397/04/30
شرایط اجاره مال موقوفه
 در این مقاله به بررسی شرایط اجاره مال موقوفه می پردازیم .  ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top