دینا » برچسب ها » قصاص

مطالب مربوط به برچسب: "قصاص"

مقالات آموزشی
قصاص نفس چیست و شرایط اعمال آن 1397/09/27
قصاص نفس چیست و شرایط اعمال آن
در این مقاله به بررسی قصاص نفس و شرایط اعمال آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قصاص چیست و شرایط اعمال آن 1397/09/15
قصاص چیست و شرایط اعمال آن
در این مقاله به بررسی اینکه حکم قصاص چیست و شرایط اعمال آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات تعزیری چیست 1397/09/03
مجازات تعزیری چیست
در این مقاله به بررسی اینکه مجازات تعزیری چیست می پردازیم .   ... [بیشتر...]

انواع قتل 1397/06/27
انواع قتل
در این مقاله به بررسی انواع قتل می پردازیم . ... [بیشتر...]

فرق اعدام با قصاص 1397/06/14
فرق اعدام با قصاص
در این مقاله به بررسی فرق قصاص با اعدام می پردازیم . ... [بیشتر...]

اجرای قصاص عضو 1398/03/19
اجرای قصاص عضو
در این مقاله به بررسی نحوه اجرای قصاص عضو می پردازیم . ... [بیشتر...]

اجرای قصاص نفس 1398/03/18
اجرای قصاص نفس
در این مقاله به بررسی اجرای قصاص نفس می پردازیم .  ... [بیشتر...]

گذشت از قصاص 1398/03/09
گذشت از قصاص
در این مقاله به بررسی گذشت از قصاص و گذشت مشروط از قصاص می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top