مطالب مربوط به برچسب: "نمونه قرارداد اجاره"

مقالات آموزشی
حکم تخلیه مستاجر 1397/09/12
حکم تخلیه مستاجر
در این مقاله به بررسی نحوه گرفتن حکم تخلیه مستاجر می پردازیم . ... [بیشتر...]

حقوق و تکالیف مستاجر 1397/09/05
حقوق و تکالیف مستاجر
در این مقاله به بررسی حقوق و تکالیف مستاجر می پردازیم . ... [بیشتر...]

حقوق و تکالیف موجر 1397/09/05
حقوق و تکالیف موجر
در این مقاله به بررسی حقوق و تکالیف موجر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اجور معوقه و نحوه مطالبه آن 1397/08/29
اجور معوقه و نحوه مطالبه آن
در این مقاله به بررسی اجور معوقه و نحوه مطالبه آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نمونه قرارداد رهن خانه 1397/07/25
نمونه قرارداد رهن خانه
در این مقاله به بررسی نمونه قرارداد رهن خانه می پردازیم . ... [بیشتر...]

نمونه قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری 1397/07/09
نمونه قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری
در این مقاله به بررسی نمونه قرارداد اجاره مغازه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قرارداد اجاره ، انواع و اوصاف آن 1397/07/07
قرارداد اجاره ، انواع و اوصاف آن
در این مقاله به بررسی قرارداد اجاره اوصاف و انواع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن 1397/07/05
فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن
در این مقاله به فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان 1397/07/04
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان
برای انعقاد قرارداد اجاره منزل ، طرفین اعم از موجر و مستاجر باید قراردادی را تنظیم کنند تا به صورت دقیق ، همه موارد حقوقی در آن لحاظ شده باشد . برای انعقاد قرارداد اجاره منزل ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top