دینا » برچسب ها » خیار مجلس

مطالب مربوط به برچسب: "خیار مجلس"

مقالات آموزشی
خیار غبن فاحش و اسقاط آن در قرارداد 1397/09/07
خیار غبن فاحش و اسقاط آن در قرارداد
در این مقاله به بررسی خیار غبن فاحش و اسقاط آن در قرارداد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اسقاط کافه خیارات یعنی چه 1397/08/28
اسقاط کافه خیارات یعنی چه
در این مقاله به بررسی معنی اسقاط کافه خیارات می پردازیم . ... [بیشتر...]

خیار عیب چیست 1397/08/23
خیار عیب چیست
در این مقاله به بررسی خیار عیب می پردازیم .  ... [بیشتر...]

خیار تدلیس و شرایط تحقق آن 1397/08/12
خیار تدلیس و شرایط تحقق آن
در این مقاله به بررسی خیار تدلیس و شرایط تحقق آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

خیارات در حقوق و انواع آن 1397/08/10
خیارات در حقوق و انواع آن
در این مقاله به بررسی خیارات در حقوق و انواع آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

خیار تبعض صفقه 1397/07/18
خیار تبعض صفقه
در این مقاله به بررسی خیار تبعض صفقه می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top