دینا » برچسب ها » قانون کار

مطالب مربوط به برچسب: "قانون کار"

مقالات آموزشی
نحوه شکایت کارگر از کارفرما 1397/09/07
نحوه شکایت کارگر از کارفرما
در این مقاله به بررسی نحوه شکایت کارگر از کارفرما می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نحوه شکایت از کارفرما بابت حقوق 1397/09/07
نحوه شکایت از کارفرما بابت حقوق
در این مقاله به بررسی نحوه شکایت از کارفرما بابت حقوق می پردازیم .  ... [بیشتر...]

حداقل حقوق قانون کار در سال
حداقل حقوق قانون کار در سال
هر ساله شورای عالی کار موظف است براساس نرخ تورم و هزینه های معقول زندگی ، مبلغ مشخصی را به عنوان حداقل میزان دستمزد تعیین شده برای آن سال اعلام و تصویب کند و این مبلغ در رابطه... [بیشتر...]

انواع قرارداد کار اعم از دائم ، موقت و معین 1397/08/27
انواع قرارداد کار اعم از دائم ، موقت و معین
در این مقاله به بررسی انواع قرارداد کار اعم از دائم ، موقت و معین می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن 1397/08/27
قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن
در این مقاله به بررسی اینکه قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن می پردازیم .    ... [بیشتر...]

نمونه قرارداد کار 1397/08/26
نمونه قرارداد کار
در این مقاله به بررسی یک نمونه قرارداد کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

آثار تعطیل شدن کارگاه در قانون کار 1398/09/19
آثار تعطیل شدن کارگاه در قانون کار
تعطیلی کارگاه که سبب بیکاری تعدادی از کارگران می شود و لزوم حمایت از این افراد ، سبب شده است تا در قانون کار و قانون بیمه بیکاری حمایت هایی در خصوص این قبیل کارگران وضع شود که... [بیشتر...]

شرایط کار زنان در قانون کار 1398/09/08
شرایط کار زنان در قانون کار
در این مقاله به بررسی شرایط کار زنان در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط کار نوجوانان در قانون کار 1398/09/06
شرایط کار نوجوانان در قانون کار
کارگر نوجوان به نیروی کاری گفته می شود که در بازه سنی 15 تا 18 سال قرار دارند و به دلیل کم سن بودن باید مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرند و ساعات کاری کمتری نسبت به سایر کارگرا... [بیشتر...]

تعطیلات کارگران در قانون کار 1398/09/06
تعطیلات کارگران در قانون کار
پیش بینی مدت زمانی برای اوقات فراغت کارگران سبب شده است که روزهایی به عنوان تعطیل هفتگی ( روز جمعه ) و روزهایی نیز به عنوان تعطیلات رسمی برای آنها در نظر گرفته شود . ... [بیشتر...]

موارد تعلیق قرارداد کار
موارد تعلیق قرارداد کار
در این مقاله به بررسی موارد تعلیق قرارداد کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مرخصی استحقاقی قانون کار 1398/09/03
مرخصی استحقاقی قانون کار
یکی از انواع مرخصی های قانون کار ، مرخصی استحقاقی یا مرخصی سالانه است که این نوع از مرخصی به صورت یکسان برای کلیه مشمولان قانون کار اعم از کارگران و کارمندان به مدت یک ما... [بیشتر...]

آثار توقیف یا بازداشت کارگر در قانون کار 1398/09/03
آثار توقیف یا بازداشت کارگر در قانون کار
در شرایطی که کارگران مشمول قانون کار به خاطر شکایت کارفرما توقیف یا بازداشت شده ولی بی گناهی آنها ثابت شود ، کارفرما مکلف است حقوق این مدت را به وی بپردازد . ... [بیشتر...]

مرخصی بارداری قانون کار 1398/09/02
مرخصی بارداری قانون کار
در قانون کار مرخصی بارداری بانوان به مدت 3 ماه یا 90 روز تعیین شده است که البته این مدت زمان ، با تصویب قوانین بعدی به شش ماه و نه ماه افزایش یافته است . ... [بیشتر...]

مرخصی بدون حقوق قانون کار 1398/09/02
مرخصی بدون حقوق قانون کار
یکی از انواع مرخصی های پیش بینی شده در قانون کار ، مرخصی بدون حقوق است که در این نوع از مرخصی ، مشمولان قانون کار اعم از کارگران و کارمندان می توانند به مدت دو سال از مرخصی به... [بیشتر...]

مرخصی تحصیلی قانون کار 1398/09/01
مرخصی تحصیلی قانون کار
یکی از انواع مرخصی های پیش بینی شده در قانون کار ، مرخصی تحصیلی است که به موجب آن ، مشمولان قانون کار اعم از کارمندان بخش خصوصی و کارگران کارگاه ها می توانند برای طی دوره... [بیشتر...]

حمایت از کارگران در قانون کار 1398/09/01
حمایت از کارگران در قانون کار
حقوق کار رشته ای از حقوق است که اصولا با جنبه حمایتی آن شناخته می شود ؛ به این معنا که در این رشته از حقوق ، اصل بر حمایت از کارگران می باشد و همه مقررات در این راستا تدوین شد... [بیشتر...]

آمره بودن حقوق کار 1398/08/29
آمره بودن حقوق کار
آمره بودن حقوق کار به معنای آن است که قواعدی در قانون مورد پیش بینی قرار گرفته است که عمل کردن به آنها و درج آنها در قراردادهای کاری الزامی بوده و هیچیک از کارگر و کارفرما نمی... [بیشتر...]

قرارداد کار معین و مشخص 1398/08/28
قرارداد کار معین و مشخص
قرارداد کار می تواند به صورت قرارداد کاری مشخص و معین منعقد شود و همانطور که از نام آن پیداست ، قرارداد کار معین به قراردادی گفته می شود که برای یک کار مشخص و معین بسته شده و ... [بیشتر...]

قرارداد کار کتبی و شفاهی 1398/08/26
قرارداد کار کتبی و شفاهی
بر اساس قانون کار ، قراردادهای کاری میان کارگر و کارفرما می توانند به دو صورت قرارداد کار کتبی و قرارداد کار به صورت شفاهی منعقد شوند . این دو نوع قرارداد با یکدیگر تفاوت داشت... [بیشتر...]

قرارداد کار دائم چیست 1398/08/26
قرارداد کار دائم چیست
بر اساس قانون کار ، یکی از انواع قراردادهای کار ، قرارداد کار دائم است . از جمله شرایط قرداد دائمی آن است برای مدت غیر موقت یا نامحدود منعقد می شود . یکی از مهم ترین ویژگی ها ... [بیشتر...]

قرارداد کار موقت 1398/08/26
قرارداد کار موقت
یکی از انواع قراردادهای کار بر اساس قانون ، قراردادهای کار برای مدت موقت می باشد و همانگونه که از نام آن پیداست ، قرارداد کار موقت در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد که کار ب... [بیشتر...]

منع بهره کشی یا استثمار کارگران 1398/08/26
منع بهره کشی یا استثمار کارگران
در این مقاله به بررسی منع بهره کشی یا استثمار کارگران می پردازیم . ... [بیشتر...]

حق آزادی انتخاب شغل 1398/08/26
حق آزادی انتخاب شغل
در این مقاله به بررسی حق آزادی انتحاب شغل می پردازیم . ... [بیشتر...]

تفسیر مفاد ماده 188 قانون کار 1398/08/21
تفسیر مفاد ماده 188 قانون کار
در این مقاله به بررسی تفسیر مفاد ماده 188 قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات کار اجباری در قانون کار 1398/08/21
مجازات کار اجباری در قانون کار
در این مقاله به بررسی مجازات کار اجباری در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

تعریف کارگاه در قانون کار 1398/08/19
تعریف کارگاه در قانون کار
در این مقاله به بررسی تعریف کارگاه در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

منع کار اجباری در نظام های حقوقی 1398/08/18
منع کار اجباری در نظام های حقوقی
در این مقاله به بررسی منع کار اجباری در نظام های حقوقی می پردازیم . ... [بیشتر...]

شغل های استثنا از شمول قانون کار 1398/08/18
شغل های استثنا از شمول قانون کار
در این مقاله به بررسی شغل های استثنا از شمول قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مفهوم کارگر در قانون کار 1398/08/17
مفهوم کارگر در قانون کار
در این مقاله به بررسی مفهوم کارگر در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

قانون کار جمهوری اسلامی ایران 1398/08/17
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
در این مقاله به بررسی قانون کار جمهوری اسلامی ایران می پردازیم . ... [بیشتر...]

بخشنامه شورای عالی کار افزایش حقوق سال 98 1398/08/17
بخشنامه شورای عالی کار افزایش حقوق سال 98
در این مقاله بخشنامه شورای عالی کار برای افزایش حقوق سال 98 را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

مرخصی زایمان تامین اجتماعی چند ماه است ؟ 1398/08/14
مرخصی زایمان تامین اجتماعی چند ماه است ؟
مرخصی زایمان یکی از نگرانی های اصلی زنان و مادران شاغل است ؛ به خصوص امروزه که زنان درصد رو به رشدی از شاغلین را تشکیل می دهند . در طی سالیان ، میزان این مرخصی تغییرات بسیاری ... [بیشتر...]

وظایف شورای عالی کار 1398/08/13
وظایف شورای عالی کار
در این مقاله به بررسی وظایف شورای عالی کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

شورای عالی کار و اعضای آن 1398/08/12
شورای عالی کار و اعضای آن
اعضای شورای عالی کار شامل نمایندگان کارگران ، نمایندگان کارفرمایان و وزیر کار و امور اجتماعی می باشد و دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی ... [بیشتر...]

منابع داخلی و خارجی حقوق کار 1398/08/12
منابع داخلی و خارجی حقوق کار
در این مقاله به بررسی منابع داخلی و خارجی حقوق کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار 1398/08/11
مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار
در این مقاله به بررسی مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

سازمان بین المللی کار و ارکان آن 1398/08/11
سازمان بین المللی کار و ارکان آن
در این مقاله به بررسی سازمان بین المللی کار و ارکان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top