مطالب مربوط به برچسب: "تنصیف اموال و دارایی زوج"

مقالات آموزشی
آثار نشوز زوجه 1397/09/06
آثار نشوز زوجه
در این مقاله به بررسی نفقه زن ناشزه ، ازدواج مجدد مرد و محرومیت از حقوق مالی بعد از طلاق به دلیل نشوز زوجه خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج 1397/07/09
شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج
 در این مقاله به بررسی شروط ضمن عقد و شروط ضمن عقد در سند ازدواج خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت 1397/06/11
شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت
در این مقاله به بررسی اجرت المثل ایام زوجیت ، شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت و مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

تقسیم اموال مرد در طلاق توافقی 1398/04/31
تقسیم اموال مرد در طلاق توافقی
یکی از شروط ضمن عقد ، تنصیف اموال مرد بعد از طلاق می باشد که تنها در زمانی که طلاق از طرف مرد بوده و به علت تخلف زن از وظایف زناشویی نباشد ، این حق برای زن به رسمیت شناخت... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top