دینا » برچسب ها » تصادف رانندگی

مطالب مربوط به برچسب: "تصادف رانندگی"

مقالات آموزشی
نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی 1397/09/19
نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی
در این مقاله به بررسی نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی می پردازیم . ... [بیشتر...]

رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی و مجازات آن 1397/09/19
رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی  نحوه رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات رانندگی بدون گواهینامه 1397/09/18
مجازات رانندگی بدون گواهینامه
در این مقاله به بررسی مجازات رانندگی بدون گواهینامه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن 1397/09/18
قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات رانندگی در حال مستی 1398/11/13
مجازات رانندگی در حال مستی
رانندگی در حال مستی به تنهایی هم تخلف رانندگی و هم یک جرم مجزا در قوانین جزایی است . به این معنا که مستی و مصرف مسکر خودش به تنهایی مجازات دارد . رانندگی در حالت مستی نیز یک ت... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top