مطالب مربوط به برچسب: "دیه در تصادفات رانندگی"

مقالات آموزشی
نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم 1397/10/06
نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم
در این مقاله به بررسی نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی 1397/09/19
نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی
در این مقاله به بررسی نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی می پردازیم . ... [بیشتر...]

رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی و مجازات آن 1397/09/19
رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی  نحوه رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات رانندگی بدون گواهینامه 1397/09/18
مجازات رانندگی بدون گواهینامه
در این مقاله به بررسی مجازات رانندگی بدون گواهینامه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن 1397/09/18
قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نرخ دیه سال 98 1398/01/21
نرخ دیه سال 98
در این مقاله به بررسی نرخ دیه سال در سال 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

دیه در تصادفات رانندگی
Top